Mình nghĩ clip này từa tựa bài Haru haru - BigBang
Ai có coi clip thì nói với anh chàng đó lần sau nghĩ đến chiếc taxi nhá ^^!, chạy bộ ko kịp là phải rồi.