• 22467 bản nhạc
  • 1,068,090 thành viên
  • 11 yêu cầu

America – Simon & Garfunkel

LỜI BÀI HÁT

"Let us be lovers we'll marry our fortunes together"
"I've got some real estate here in my bag"
So we bought a pack of cigarettes and Mrs. Wagner pies
And we walked off to look for America

"Kathy," I said as we boarded a Greyhound in Pittsburgh
"Michigan seems like a dream to me now"
It took me four days to hitchhike from Saginaw
I've gone to look for America

Laughing on the bus
Playing games with the faces
She said the man in the gabardine suit was a spy
I said "Be careful his bowtie is really a camera"

"Toss me a cigarette, I think there's one in my raincoat"
"We smoked the last one an hour ago"
So I looked at the scenery, she read her magazine
And the moon rose over an open field

"Kathy, I'm lost," I said, though I knew she was sleeping
I'm empty and aching and I don't know why
Counting the cars on the New Jersey Turnpike
They've all gone to look for America
All gone to look for America
All gone to look for America

LỜI DỊCH

"Hãy yêu nhau đi, chúng ta sẽ liên kết số phận hai người với nhau"
"Anh có chút tài sản trong túi đây"
Thế là chúng tôi mua một gói thuốc lá và bánh hiệu Mrs. Wagner
Và chúng tôi đi kiếm tìm nước Mĩ

"Kathy", tôi nói khi chúng tôi đáp một chuyến tàu tới Pittsburgh
"Michigan giờ cứ như mơ vậy"
Mất tám giờ để đi nhờ xe từ Saginaw
Tôi ra đi để tìm kiếm nước Mĩ

Cười vang trên xe buýt
Chơi trò chơi bằng gương mặt
Nang bảo người đàn ông trong bộ áo dài thật hợp như một gián điệp
Tôi bảo: "Coi chừng, cái nơ cổ của hắn đích thị là một chiếc camera đấy"

"Ném anh điếu thuốc, anh nghĩ còn một điếu trong cái áo mưa"
"Chúng

Đăng nhập để xem tiếp Xem qua tin nhắn SMS Soạn LD F 17574 gửi 8261(2000đ) để tải file PDF Lời Dịch về di động, lưu ý: máy cần đọc được file PDF và kết nối 3G/GPRS

Bình luận