LỜI BÀI HÁT

Singing Oah, I love you Moa
You’re way too young for me, but I don’t mind

Never mind what your girlfriends say
Deep inside I’m quite okay
I may have fooled around once or twice
But I really need you

And it’s not like I’m the only guy
Oh, I know how you make them cry
So let’s start by being friends
And let this friendship never end

I knew you years ago
What I want, I don’t know
But let’s just say it’s love

Singing Oah, I love you Moa
You’re way too young for me, but I don’t mind
Don’t say maybe, just be my lady
No need to hesitate, ’cause you’ll be fine

So tell me what I want to hear
No wait, let’s just leave it there
You know I’m not good for you
God, I don’t now what to do

I liked you from the start
You melt my icy heart
And now it’s burning hot

Singing Oah, I love you Moa
You’re way too young for me, but I don’t mind
Dont say maybe, just be my lady
No need to hesitate, ’cause you’ll be fine

Don’t throw away all what’s left to me
I once believed you would save my soul
But if you saw me now, crying secretly
Would you hold my hand and never let it go?

I’m singing Oah, ’cause I love you Moa
You’re way too young for me, but I don’t mind
Don’t say maybe, just be my lady
No need to hesitate, ’cause you’ll be fine

I’m singing Oah, ’cause I love you Moa
You’re way too young for me, but I don’t mind
Don’t say maybe, just be my lady
No need to hesitate, ’cause you’ll be fine

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Hát Oah, tôi yêu em Moa
Em còn trẻ quá, nhưng tôi chẳng bận tâm

Đừng quan tâm tới những gì bạn em nói
Xét về mặt nhân cách, tôi cũng khá đàng hoàng
Có thể

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
Locoy3554 22-05-2013
Noi tkat sau kgj nge pai oah.thj m tkay hay.nhug that lạ là rybak mat LỲ that
...
Alamanda Bud 21-07-2012
Ước gì mình nghĩ tới Alex sớm hơn :( Ước gì mình là nàng Moa. Là mình thì mình chết vì "xun xướn" lâu rồi. Chắc lúc đó anh í chả thèm theo đuổi làm gì =))
...
Lucifer 13-10-2010
Bài này dễ thương kinh dị :O Cô Moa trong clip kiêu mà điệu dễ sợ =))
Năn nỉ xuống nước thế mà cô í vẫn nạnh nùng 8->
...
13-10-2010 hh_cc Đúng là Luxiphe, @@~

Xem hết các bình luận