[tiny_clover] :
Bài này cũng đã được Fiona Fung hát lại .

LỜI BÀI HÁT

You with the sad eyes
Don't be discouraged
Oh I realize
It's hard to take courage,
In a world full of people
You can lose sight of it
And the darkness, inside you
Makes you feel so small

But I see your true colours
Shining through
I see your true colours
And that's why I love you
So don't be afraid to let them show
Your true colours,
True colours, are beautiful ooh like a rainbow.

Show me a smile,
Don't be unhappy, can't remember
When I last saw you laughing
If this world makes you crazy
And you've taken all you can bear,
Just call me up,
cause you know I'll be there

And see your true colours
Shining through
I see your true colours
that's why I love you
So don't be afraid to let them show
your true colours,
True colours are beautiful,
Ooh Like a rainbow

Such sad eyes,
Take courage now,
Realize

When this world makes you crazy
And you've taken all you can bear
Just call me up
Because you know I'll be there

And see your true colours
Shining through
I see your true colours
that's why I love you
So don't be afraid to let them show
Just show your true colours
True colours, true colours

Are shining through
I see your true colours
And that's why I love you
So don't be afraid, just let them show
Your true colours, true colours
True colours are beautiful,
So beautiful, like a rainbow

Yeah, Yeah, (Yeah, Yeah), Yeah(Yeah)

Show me your colours,
Show me your colours,
Show me your rainbow,
Show me your rainbow,

Show Me your colours,
Show me your rainbow
thats why I love you

show me your colours
show me your rainbow
that's why I love you

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Oll Cập nhật: nguyen / 24-07-2009...
Em với đôi mắt buồn
Đừng nản lòng
Ồ tôi nhận ra
Thật khó để đón nhận sự can đảm,
Trên thế giới tấp nập người
Em có thể mất hút tầm nhìn
và mảng tối trong lòng em
khiến em cảm thấy mình nhỏ bé

Nhưng tôi có thể thấy những sắc màu thật sự
Sáng bừng lên
Tôi thấy những sắc màu chân thành của em
Và đó là lý do tôi yêu em
thế nên đừng e ngại bày tỏ ra
những sắc màu thật sự của em
Những sắc màu chân thành đẹp đẽ hệt sắc cầu vồng

Hãy cho tôi thấy nụ cười
Đừng ủ dột thế. Chẳng thể nhớ được
Lần cuối tôi nhìn thấy em cười .
Nếu thế giới này khiến em cuồng quay
Và em đã đón

Đăng nhập để xem tiếp