Lần này đăng bài chc kô trùng nữa rồi

LỜI BÀI HÁT

Every dream that I dream
Seems to float on by
Like a cloud in the wind
Way up in the sky
Every move that I make
Seems to be the wrong way
Like a cold black night
After a summer day

What can I do
What can I do
Nothing to say but it used to be
Nothing to say but it used to be
What can I do

You still play my guitar
With a smile on my face
Now everything's changed
My whole life's rearranged
From the day I was born
Sidle Jinks was my name
Though I tried and I tried
That name still remains

What can I do
What can I do
Nothing to say but it used to be
Nothing to say but it used to be
What can I do

What can I do
What can I do
What can I do
What can I do

I hear voices all singing
But no one is there
It's a ghost of my life
Bringing past tense to mind
Lokin' key inside me
From the freedom and sin
Oh come let me in
I'll start all over again

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

avantasia_1983 Cập nhật: sweet_dream2 / 11-11-2010...
Từng giấc mộng tôi từng mơ về
Dường như thật quá xa vời
Như đám mây cuốn theo chiều gió
Trên bầu trời cao vút
Những hành động tôi làm
Dường như chẳng

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận

Hello
727,689 lượt xem