LỜI BÀI HÁT

i just can’t sleep tonight
knowing the things ain’t right
it’s in the papers, it’s on the tv
it’s everywhere that i go
children are crying
soldiers are dying
some people don’t have a home

I know there's sunshine beyond that rain,
I know there's good times beyond that pain
Heaven, tell me I can make a change

i close my eyes, and i can see a better day
i close my eyes, and pray
i close my eyes and i could see a better day
i close my eyes, and pray

i lose my appetite
no way could start tonight
am i a sinner?
cause of my dinner still laying on my plate
oohh i got a vision, to make a difference
and i start it today

cause i know there’s sunshine behind that rain
i know there’s good times behind that pain
can you tell me how i can make a change?

i close my eyes, and i can see a better day
i close my eyes, and pray
i close my eyes and i could see a better day
i close my eyes, and ..

i pray for the broken hearted
i pray for the life not started
i pray for all amongst not breathing
i pray for all the souls in needing,
pray, can you give ‘em one a day

i just can’t sleep tonight
can someone tell me how to make a change

i close my eyes, and i can see a better day
i close my eyes, and pray
i close my eyes and i could see a better day
i close my eyes, and, i pray….

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Đêm nay tôi chằng thể chợp mắt
Khi biết có chuyện không ổn
Tất cả đều có trên báo chí, trên TV
Ở khắp mọi nơi tôi đặt chân tới
Những đứa trẻ gào khóc
Những binh sĩ phải bỏ mạng
Ai đó chẳng có chốn trú chân

Nhưng tôi biết sau cơn mưa trời lại sáng
Tôi hiểu sau đau thương là khoảng thời gian hạnh phúc
Trời cao nói rằng tôi có thể tạo sự thay đổi

Tôi nhắm mắt lại và có thể thấy một ngày đẹp tươi hơn
Tôi nhắm mắt lại và cầu nguyện
Tôi nhắm mắt lại và có thể thấy một ngày đẹp tươi hơn
Tôi nhắm mắt lại và cầu nguyện

Tôi không còn ham muốn
Chẳng cách nào có thể bắt đầu trong đêm nay
Tôi

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
meplusyou 18-06-2011
i like his haird
his haird very very beautiful
...
maytrongmua 26-02-2011
nghe 1 lần là kết luôn bài này... uiui
...
jbjbjbjb 21-12-2010
jbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb!!!love you!
...
broccoli1604 30-11-2010
i lose my appetite/ knowing kids starve tonight/ am i a sinner/ cause half my dinner is still laying on my plate
...
black_princess 13-11-2010
"I know there's sunshine beyond that rain, I know there's good times beyond that pain/Heaven, tell me I can make a change"
Source : Billboard
...
black_princess 13-11-2010
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa vừa về nhà, đang định search lyrics :((
sw nhanh thế==''

Xem hết các bình luận

Baby
542,646 lượt xem