This is a song which recalls a lot of unforgotten memories of mine... Whenever I've heard it, it seems there is something invisible pecking my heart... The scenes of Thailand trip ( especially the Alcazar show ) are really like a tape being returned to show, every image looks real as ever... That makes me cry... It's hurt... a lot..
Now he's no longer stood by me... I can not hold his hand to feel the warm... We're not... anymore...
Hope that time will heal all my wounds so as they would be the best memories I've had when this song is played...

LỜI BÀI HÁT

You caught me fooling around with somebody new
You caught me fooling around now I'm losing you

'Cause you're a one man woman
You're a one man woman
You're a one man woman
But I'm a two timing man

The nights you left me alone
And you disappeared
The nights your voice on the phone
Said I'm waiting here

'Cause I'm a one man woman
You're a one man woman
I'm a one man woman
But I'm a two timing man

Oh Baby you know I'm sorry
Oh sure, it's the same old story
I keep coming back
And I let you
Cause I'd rather forgive than forget you
Now I won't need no chains to tie me down
You lost you're way my fault
But now you've found that

'Cause I'm a one man woman
You're a one man woman
I'm a one man woman
But I'm a two timing man

I'm a one man woman
I'll be a one woman man
You're a one man woman
I'm a one woman man

Yes, you're a one man woman
You're a one woman man...


Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Em bắt quả tang anh hò hẹn với người mới
Em bắt quả tang anh hẹn hò và giờ anh đang mất em

Vì em là người chung thủy
Em là người chung thủy
Em là người

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
Wet Grass 02-04-2011
Azelea à, bản dịch của em khiến anh té ngửa, đành phải thay luôn!
:-)
Chúc moonie9999 vui vẻ nha!
...
02-04-2011 kittynet :)))))))))))) bay lên mây rồi bạn gái
...
moonie9999 20-02-2011
Thanks Azelea cho bản dịch... Nhưng mình thấy có một vài chỗ hình như chưa ổn lắm ( eg : But I'm a two timing man, And I let you
Cause I'd rather forgive than forget you.... ) Phiền Mod nào dịch consider giúp nhen !!!
...
moonie9999 18-02-2011
Sao ko ai dịch bài này thế nhỉ ??? :(
...
18-02-2011 moonie9999 Hihi sorry, mình paste đến những 2 lần lời bài hát nên nhìn hơi rối... Sửa lại rùi đó !
...
18-02-2011 hieu_ndh_7717 bạn viết lại tên bài là 1, coi lại lyric hộ với, nhìn k thể nào biết cách dòng, đoạn nào là đk, chỉnh lại đi nhá

Xem hết các bình luận

Papa
74,910 lượt xem