Hate That I Love You - Rihanna

6   
21-01-2008 / 33542 lượt xem

LỜI BÀI HÁT

Hate that I love you

That's how much I love you (yeah)
That's how much I need you (yeah yeah yeah)

And I can't stand you
Must everything you do make me wanna smile?
And then I like you for a while
No...

But you won't let me
You upset me girl and then you kiss my lips
All of a sudden I forget that I was upset
Can't remember what you did

But I hate it
You know exactly what to do so that I can't stay mad at you for too long
That's wrong but I hate it

You know exactly how to touch
So that I don't wanna fuss and fight no more
Said I despise that I adore you

And I hate how much I love you boy (yeah)
I can't stand how much I need you (I need you)
And I hate how much I love you boy (ohh)
But I just can't let you go
And I hate that I love you so (ooh)

And you completely know the power that you have
The only one that makes me laugh
Sad and it's not fair
How you take advantage of the fact that I...
Love you beyond a reason why (whyyy)
And it just ain't right

And I hate how much I love you girl
I can't stand how much I need you (yeah yeah)
And I hate how much I love you girl
But I just can't let you go
And I hate that I love you so

One of these days maybe your magic won't affect me
And your kiss will make me weak
But no one in this world
Knows me the way you know me
So you'll probably always have a spell on me...

yeahhhhh ohhhh ohhh
oh yeah

It's how much I love you
It's how nuch I need you
It's how much I love you (ohh)
It's how much I need you
And I hate that I love you
Sooooo
And I hate how much I love you boy
I can't stand how much I need you
And I hate how much I love you boy
But I just can't let you go
And I hate that I love you soo
And I hate that I love you soo sooo

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Blah Blah Cập nhật: Bellewu / 27-02-2009...
Ghét vì yêu anh nhiều đến thế

Em yêu anh nhiều như thế đó
Em cần anh nhiều như thế đó

Và em không thể chịu nổi anh
Có phải điều anh làm cũng nhất thiết làm cho em cười sao?
Và em có lúc đã thích anh
Nhưng không...

Nhưng em không cho anh thích em
Em làm cho anh tức lên rồi lại hôn anh
Thế là tự dưng anh quên là mình đang giận em
Không nhớ nổi là em đã làm gì
Nhưng anh ghét lắm

Anh biết làm như thế nào để cho em không thể giận anh lâu
Điều đó là sai và em thật ghét..

Em biết cáhc vuốt ve anh như thế nào
Để anh không còn giận và hầm hầm gây lộn nữa
Anh thật là khinh cái cách mà anh yêu quý em

Và em ghét vì em

Đăng nhập để xem tiếp

Cry
49,106 lượt xem