Đây là bài hát trong quảng cáo Nescafe

LỜI BÀI HÁT


Open Up

You can be rich
With no money to spend,
You can do everything
When you understand.
You can be mother
When you are a man,
Open up...
You know that you can...

CHORUS:
Open your eyes
Open your mind
Open your thoughts
Don't stay behind...
Open up, open up...
Open up, open up... Nescafé
Open up, open up...

The key is inside you
To open your mind
You know what is out there
Your heart can't be blind...
Open your eyes
And open your mind
Open your thoughts
Don't stay behind...

CHORUS

Erase all the borders
And start in your head
Open your mind
To thoughts seldom said...
Open your eyes
And open your mind
Open your thoughts
Don't stay behind...

CHORUS

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

nothing_special Cập nhật: Oll / 24-09-2008...
Rộng mở

Bạn vẫn có thể giầu
Dù chẳng có tiền tiêu
Bạn có thể làm mọi thứ
Khi bạn đã hiểu
Bạn có thể làm mẹ
Cho dù bạn là người đàn ông
Hãy cởi mở lên...
Bạn biết bạn có thể mà

[Điệp khúc]
Hãy mở mắt ra đi
Hãy suy nghĩ thoáng hơn
Bộc lộ suy nghĩ của mình.
Đừng khép nép...
Hãy cởi mở lên. Cởi mở lên...
Hãy cởi mở lên. Cởi mở lên. Nescafe
Hãy cởi mở lên. Cởi mở lên.

Bạn có trong tay chìa khóa
Để khai thông đầu óc mình
Bạn biết ngoài kia có những gì.
Trái tim bạn không thể mù quáng được...
Hãy mở mắt ra đi
Rồi suy nghĩ thoáng hơn
Và bộc lộ suy nghĩ
Đừng khép nép...

[Điệp

Đăng nhập để xem tiếp