To The Moon And Back
I Luv Her This Big

LỜI BÀI HÁT

I know I'm still young
But, I know how I feel
I might not have too much experience
But, I know when love is real.

By the way my heart starts pounding
When I look into your eyes
I might look a little silly
Standing with my arms stretched open wide.

I love you this big
Eyes have never seen... this big
No-one's ever dreamed... this big
And I'll spend the rest of my life
Explaining what words cannot describe but, I'll try
I love you this big

I'll love you to the moon and back
I'll love you all the time
Deeper than the ocean
And higher than the pines.

Cause girl, you do something to me
Deep down in my heart
I know I look a little crazy
Standing with my arms stretched all apart.

I love you this big
Eyes have never seen... this big
No-one's ever dreamed... this big
And I'll spend the rest of my life
Explaining what words cannot describe but, I'll try
I love you this big

So much bigger than I ever dreamed my heart ever would
I love you this big
And I'd write your name in stars across the sky
If I could, I would

I love you this big
Oh, eyes have never seen... this big
No-one's ever dreamed... this big
And I'll spend the rest of my life
Explaining what words cannot describe but, I'll try
I love you this big

I love you this big
Oh, eyes have never seen... this big
No-one's ever dreamed... this big
And I'll spend the rest of my life
Explaining what words cannot describe but, I'll try
I love you this big

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Anh biết mình vẫn còn quá non nớt
Nhưng anh vẫn hiểu được cảm xúc của mình mà
Có thể anh không có nhiều kinh nghiệm
Nhưng anh vẫn biết khi tình yêu trở thành

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
chocopiest 16-06-2011
nghe giọng tưởng già lắm cơ đấy :''>
...
data 27-05-2011
SCOTTY , He won American' idol 2011 , I think country song to be hit
...
sweet_dream2 26-05-2011
Somebody to luv trùng, thay bài nhé
PS: bài này hay quá :X
...
hieu_ndh_7717 26-05-2011
cậu này 17 tuối đăng quang american idol 2011, giỏi

Xem hết các bình luận