LỜI BÀI HÁT

tyty ...

Korean
아리랑, 아리랑, 아라리요...
아리랑 고개로 넘어간다.
나를 버리고 가시는 님은
십리도 못가서 발병난다.

청천하늘엔 찬별도 많고
우리네 가슴엔 희망도 많다

저기 저 산이 백두산이라지
동지 섣달에도 꽃만 핀다

Romanization
Arirang, Arirang, Arariyo...
Arirang gogaero neomeoganda.
Nareul beorigo gasineun nimeun
Sibrido motgaseo balbyeongnanda.

Cheongcheonghaneuren chanbyeoldo manko
Urine gaseumen huimangdo manta

Jeogi jeo sani Baekdusaniraji
Dongji seotdaredo kkonman pinda

English
Arirang, Arirang, Arariyo...
Crossing over Arirang Pass.
Dear who abandoned me
Will not walk even ten li before his/her feet hurt.

Just as there are many stars in the clear sky,
There are also many dreams in our heart.

There, over there that mountain is Baekdu Mountain,
Where, even in the middle of winter days, flowers bloom.


Source: Wikipedia

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Hỡi người, hỡi người, arariyo...
Đi qua hẻm núi Arirang
Hỡi ngưởi đã bỏ rơi tôi
Sẽ không cất bước nổi mười li trước khi chân đau

Như hằng hà sa số ngôi

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
thanhthao170490 17-06-2013
*** Vui lòng dùng Tiếng Việt có dấu - Ala
lau lam rui, nay moi nghe lai. van day xuc cam....
hik ko dịch het bài nay ak anh chị

Xem hết các bình luận