My Dilemma (ft.The Scene) - Selena Gomez

0    | 27-06-2011 | 12929

LỜI BÀI HÁT

You make me so upset sometimes
I feel like I could lose my mind
The conversation goes nowhere
Cause you never gonna take me there
And I know what I know
And I know you're no good for me
Yeah, I know that I know
And I know it's not meant to be

Here's my dilemma
One half of me wants you
And the other half wants forget
My my my dilemma
From the moment I met you
And I just can't get you out of my head
And I tell myself to run from you
But I found myself attracted to my dilemma
My dilemma
It's you, it's you

Your eyes have told a thousand lies
But I believe them when they look in mine
I heard the rumours but you won't come clean
I guess I'm hoping it's because of me
And I know what I know
And I know you're no good for me
Yeah, I know that I know
And I know it's not meant to be

Here's my dilemma
One half of me wants you
And the other half wants forget
My my my dilemma
From the moment I met you
And I just can't get you out of my head
And I tell myself to run from you
But I found myself attracted to my dilemma
My dilemma
It's you, it's you

I could live without you
Your smile, your eyes
The way you make me feel inside
I could live without you
But I don't wanna
I don't wanna

You make me so upset sometimes

Here's my dilemma
One half of me wants you
And the other half wants forget
My my my dilemma
From the moment I met you
And I just can't get you out of my head
And I tell myself to run from you
But I found myself attracted to my dilemma
My dilemma
It's you, it's you

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

bella_swan_eros Cập nhật: Lucifer / 28-06-2011...
Đôi lúc anh khiến em thất vọng
Em có cảm giác như em có thể phát điên lên được
Cuộc nói chuyện chẳng giải quyết được vấn đề gì
Bởi anh không bao giờ

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
vyshu_vu 01-07-2011
thích nghe mấy bài của selena:X:X
...
lucky 30-06-2011
hôm qua mình cũng thử dịch bài này nhưng giờ đọc bài dịch của bella thấy mình dịch sao mà chối quá. NẢN................

Xem hết các bình luận

Hero
205,311 lượt xem
Lucky
124,810 lượt xem