• 22506 bản nhạc
  • 1,073,717 thành viên
  • 15 yêu cầu

My Dilemma (ft.The Scene) – Selena Gomez

LỜI BÀI HÁT

You make me so upset sometimes
I feel like I could lose my mind
The conversation goes nowhere
Cause you never gonna take me there
And I know what I know
And I know you're no good for me
Yeah, I know that I know
And I know it's not meant to be

Here's my dilemma
One half of me wants you
And the other half wants forget
My my my dilemma
From the moment I met you
And I just can't get you out of my head
And I tell myself to run from you
But I found myself attracted to my dilemma
My dilemma
It's you, it's you

Your eyes have told a thousand lies
But I believe them when they look in mine
I heard the rumours but you won't come clean
I guess I'm hoping it's because of me
And I know what I know
And I know you're no good for me
Yeah, I know that I know
And I know it's not meant to be

Here's my dilemma
One half of me wants you
And the other half wants forget
My my my dilemma
From the moment I met you
And I just can't get you out of my head
And I tell myself to run from you
But I found myself attracted to my dilemma
My dilemma
It's you, it's you

I could live without you
Your smile, your eyes
The way you make me feel inside
I could live without you
But I don't wanna
I don't wanna

You make me so upset sometimes

Here's my dilemma
One half of me wants you
And the other half wants forget
My my my dilemma
From the moment I met you
And I just can't get you out of my head
And I tell myself to run from you
But I found myself attracted to my dilemma
My dilemma
It's you, it's you

LỜI DỊCH

Đôi lúc anh khiến em thất vọng
Em có cảm giác như em có thể phát điên lên được
Cuộc nói chuyện chẳng giải quyết được vấn đề gì
Bởi anh không bao giờ giúp em hiểu anh
Và em biết anh không là người tốt cho em
Và em biết điều đó không có ý nghĩa gì cả

Đây là tình thế tiến thoái lưỡng nan
Một nửa trong em muốn anh
Và một nửa còn lại chỉ muốn quên anh đi
Tình thế tiến thoái lưỡng nan
Ngay từ lần đầu tiên em gặp anh
Và em không thể không nghĩ mãi đến anh
Và em thường bảo bản thân hãy chạy trốn khỏi anh
Nhưng em nhận ra em đang bị thu hút bởi một tình thế tiến thoái lưỡng nan
Tình thế tiến thoái lưỡng

Đăng nhập để xem tiếp Xem qua tin nhắn SMS Soạn LD F 20868 gửi 8261(2000đ) để tải file PDF Lời Dịch về di động, lưu ý: máy cần đọc được file PDF và kết nối 3G/GPRS

Bình luận