LỜI BÀI HÁT

Another long summer's come and gone
I don't know why it always ends this way
The boardwalk's quiet and the carnival rides
Are as empty as my broken heart tonight

But I close my eyes and one more time
We're spinnin' around and you're holdin' on tightly
The words came out, I kissed your mouth
No Fourth of July has ever burned so brightly

You had to go I understand
But you promised you'd be back again
And so I wander around this town
'Til summer comes around

I got a job workin' at the old park pier
And every summer now for five long years
I grease the gears, fix the lights, tighten bolts, and straighten the tracks
And I count the days 'til you just might come back

And then I close my eyes and one more time
We're spinnin' around and you're holdin' on tightly
The words came out, I kissed your mouth
No Fourth of July has ever burned so brightly

You had to go I understand
But you swore that you'd be back again
And so I'm frozen in this town
'Til summer comes around

And it comes around

Oh and I close my eyes and you and I
Are stuck on the Ferris wheel ridin' with the motion
And hand in hand we cried and laughed
Knowin' that love belonged to us, girl, if only for a moment

"Baby I'll be back again", you whispered in my ear
But now the winter wind is the only sound
And everythin' is closin' down
'Til summer comes around

'Til summer comes around
'Til it comes around and it comes around

And I miss you baby
And I miss you baby
And you're comin' back around
And you're comin' back around

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

hieu_ndh_7717 Cập nhật: h0ang.bk91 / 05-07-2011...
Một mùa hè khác lại đến rồi đi
Anh chẳng biết sao nó lại kết thúc như thế
Lối đi tĩnh lặng và những chiếc đu quay
Trống rỗng như trái tim vỡ nát của anh đêm nay

Nhưng thêm một lần nữa anh nhắm mắt
Chúng ta cuồng quay và em đang ôm thật chặt
Những từ đã nói ra, anh đã hôn em
Chưa có một ngày Quốc khánh nào lại bừng sáng như thế

Em phải đi, anh hiểu
Thế nhưng em hứa em sẽ quay lại
Và anh thơ thẩn lang thang quanh thị trấn
Đến khi Hạ sang

Anh có một công việc ở bến tàu cũ
Và đã là mùa hạ của năm năm
Anh lau bánh răng, chữa ánh đèn điện, xiết bu lông, uốn thẳng đường ray
Và anh đếm từng ngày cho đến

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận