Better Than I Know Myself - Adam Lambert

1    | 10-12-2011 | 9287

LỜI BÀI HÁT

Cold as ice
And more bitter than a December
Winter night
That's how I treated you
And I know that I
I sometimes tend to lose my temper
And I cross the line
Yeah that's the truth

I know it gets hard sometimes
But I could never
Leave your side
No matter what I say

Cause if I wanted to go I would have gone by now,
But I really need you near me to
Keep my mind off the edge
If I wanted to leave I would have left by now,
But you're the only one that knows me
Better than I know myself

All along
I tried to pretend it didn't matter
If I was alone
But deep down I know
If you were gone
For even a day I wouldn't know which way to turn
Cause I'm lost without you.


I know it gets hard sometimes
But I could never
Leave your side
No matter what I say

Cause if I wanted to go I would have gone by now,
But I really need you near me to
Keep my mind off the edge
If I wanted to leave I would have left by now,
But you're the only one that knows me
Better than I know myself

I get kind of dark
Let it go too far
I can be obnoxious at times
But try and see my heart
Cause I need you need now
So don't let me down
You're the only thing in this world I would die without

Cause if I wanted to go I would have gone by now,
But I really need you near me to
Keep my mind off the edge
If I wanted to leave I would have left by now
But you're the only one that knows me
Better than I know myself

Cause if I wanted to go I would have gone by now,
But I really need you near me to
Keep my mind off the edge
If I wanted to leave I would have left by now,
But you're the only one that knows me
Better than I know myself

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Lạnh như băng
Và giá lạnh hơn trong đêm đông tháng Mười hai
Rằng đó cách anh đã đối xử với em
Và anh biết rằng anh
Đôi lúc anh đánh mất đi bình tĩnh
Và vượt

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
maihiminh98 24-05-2012
album Trespassing đợt này chất lượng cực kì XD, sau bài này là Never Close Your Eyes XD
...
thangkho_no1 04-02-2012
Tao - Mày mới chuẩn, tự nói với bản thân mình.

Xem hết các bình luận