Bài này hay quá ko kìm lòng đc nên đành đăng bài @@

LỜI BÀI HÁT

I need to say, what's on my mind
I have been shy but now it's time
To share this moment
That I have memorized

I had a vision, yes a dream
It left me breathless on its wings
Your arms are open
You're waiting just for me

No one before has ever moved me
No one before has made me cry
No one before has reached into my senses
Waking me inside

A moment of love together
A moment of love forever
A moment of love
I will give you all my time

A moment of love so endless
A moment of love God sends us
A moment of love that will never be enough
As eternal as one moment of our love

This is the hardest part for me
It's had me restless at losing sleep
That's why my darling
I tremble as I speak

What if you turned and walked away?
The more I fear the more I pray
And like God's answer
You say, you're gonna stay

No one before has ever moved me
No one before has made me cry
No one before has reached into my senses
Waking me inside

A moment of love together
A moment of love forever
A moment of love
I will give you all my time

A moment of love so endless
A moment of love God sends us
A moment of love that will never be enough
As eternal as one moment of our love
x2

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Em cần phải nói những điều em nghĩ
Em đã từng nhút nhát nhưng giờ đây
Đến lúc để chia sẻ khoảnh khắc này
Cái khoảnh khắc mà em đã khắc ghi

Em đã có một

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận