LỜI BÀI HÁT

Whats the point of chasing after
Dreams that never satisfy my soul
Once i reach the place Ive longed to be
I finally see my deepest need

Is you and your love
Cause you make me happy
You take all my cares awayy
Your love completes me
Now i search for what to say

Words can be so shallow
And its easier to borrow what i say
So listen to my heart and
Take me far away from what keeps us apart
Ohh I need you and your lovee

you make me happy
You take all my cares awayy
Your love completes me
Now i search for what to say

That I love you
Jesus I love you
Yes I love you
Jesus I love you

You make me happy
You take all my cares away
Your love completes me
Now i search for how to say

That you make me happy
You take all my cares away
Your love completes me
Now i search for how to say

I love you!
Oh i love you!
Jesus i love you!!
OH i love you!

Whats the point of chasing after
Dreams that never satisfy my soul!

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Đâu là điểm khởi đầu của sự theo đuổi
Sau những mộng ước chưa từng thỏa mãn tâm hồn em
Một lần tới nơi mà em ao ước
Cuối cùng em cũng thấy được điều

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
Nhím_xù 22-02-2012
trùng id2808, copy bản dịch của người khác, Nhím thay!

Xem hết các bình luận