LỜI BÀI HÁT

(Here's hope)
(Here's hope)
(Here's hope)

Everywhere everybody needs a neighbour
Showing up when times get hard
But there's friends of sons and daughters
Saying grace without supper in your backyard
Who doesn't wanna be a hero?
At least a little bit of helpin' out
There's some things you're never gonna help or change
But hunger's somethin' we can turn around

Here's hope (here's hope)
Showin' up at your front door
Here's hope (here's hope)
Yeah what everybody's looking for
Here's your one chance to make a difference
Here's your one choice to give a helping hand
There's room at the table for more
Yeah here's hope
Yeah here's hope

There's a small-town girl in third grade
Makin' sure her sisters get enough
She sees her mama working two jobs worrying and crying,
Doing everything but giving up
If a miracle's a gift when you need it
Then it's time for stepping in
Here's to families and kids, where ever you live
Never ever wondering again

Here's hope (here's hope)
Showin' up at your front door
Here's hope (here's hope)
Yeah what everybody's looking for
Here's your one chance to make a difference
Here's your one choice to give a helping hand
There's room at the table for more
Yeah here's hope

Here's to going to bed not hungry
Here's to changing the story
Here's to bigger hearts and brighter days
Let me hear you sing it for me
Let me hear you sing it for me

Here's hope (here's hope)
Showin' up at your front door
Here's hope (here's hope)
Yeah what everybody's looking for
Here's your one chance to make a difference
Here's your one choice to give a helping hand
There's room at the table for more
Yeah here's hope (here's hope)
Yeah here's hope (here's hope)

Yeah here's hope (here's hope (yeah here's hope))
Yeah here's hope (here's hope (yeah here's hope))
Yeah here's hope

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Anakin Skywalker Cập nhật: minhquy_112 / 26-03-2012...
(Hy vọng là đây)
(Hy vọng là đây)
(Hy vọng là đây)

Nơi nào mọi người cũng cần hàng xóm cả
Người có mặt vào những lúc nguy nan
Nhưng có bạn bè của con trai và con gái
Cầu nguyện dù không có bữa cơm nào trong sân sau
Ai không muốn làm anh hùng chứ?
Ít ra thì cũng giúp được chút gì đó
Có những điều mà bạn không bao giờ giúp hay thay đổi được
Nhưng khao khát là điều gì đó thì ta có thể ngoảnh lại

Hy vọng là đây (Hy vọng là đây)
Xuất hiện ngay trước cửa nhà bạn
Hy vọng là đây (Hy vọng là đây)
Đó là điều mọi người luôn ngóng chờ
Đây là cơ hội của bạn để tạo nên một sự khác biệt
Đây là lựa chọn của bạn

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
galaxyowl 16-10-2012
(không viết kiểu này, nhắc lần 2)
...
Harrydo 26-03-2012
hay quá xá :D
cú có khác
...
26-03-2012 TommyChan mới ra hồi... mấy tuần trước >:)
...
TommyChan 26-03-2012
mấy anh Cú lúc nào cũng yêu đời thế :))

Xem hết các bình luận