LỜI BÀI HÁT

I'm broken
Do you hear me
I'm blinded
Cause you are everything I see
I'm dancing, alone
I'm praying
That your heart will just turn around

And as I walk up to your door
My eye turns to face the floor
Cause I can't look you in the eyes and say

When he opens his arms
And holds you close tonight
It just won't feel right
Cause I can love you more than this, yeah
When he lays you down, I'm might just die inside
It just don't feel right
Cause I can love you more than this
Can love you more than this

If I'm louder
Would you see me?
Would you lay down in my arms and rescue me?
Cause we are, the same
You saved me, when you leave its gone again
And then I see you on the street
In his arms, I get weak
My body fails, I'm on my knees
Praying

When he opens his arms
And holds you close tonight
It just won't feel right
Cause I can love you more than this, yeah
When he lays you down, I'm might just die inside
It just don't feel right
Cause I can love you more than this

I've never had the words to say
But now I'm asking you to stay
For a little while inside my arms
And as you close your eyes tonight
I pray that you will see the light
That's shining from the stars above

When he opens his arms
And holds you close tonight
It just won't feel right
Cause I can love you more than this
Cause I can love you more than this

When he lays you down, I'm might just die inside
It just don't feel right
Cause I can love you more than this, yeah

When he opens his arms
And holds you close tonight
It just won't feel right
Cause I can love you more than this

When he lays you down, I'm might just die inside
It just don't feel right
Cause I can love you more than this
Can love you more than this...

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

yaiba2811 Cập nhật: Nhím_xù / 10-05-2012...
Anh tan nát
Em có nghe thấy không
Anh như bị mù
Vì em là mọi thứ anh thấy
Anh đang khiêu vũ, một mình
Anh cầu nguyện
Con tim em sẽ quay lại với anh

Và anh bước lại gần cửa nhà em
Đôi mắt anh chỉ dán dưới nền nhà
Bởi vì không thể nhìn vào mắt em và nói

Khi hắn dang rộng đôi vai
Và ôm chặt em tối nay
Anh không thấy an tâm
Vì anh có thể yêu em nhiều hơn thế này, yeah
Khi hắn đặt em nằm xuống, anh như muốn chết
Anh không thấy an tâm
Vì anh có thể yêu em nhiều hơn thế này
Có thể yêu em nhiều hơn thế

Nếu anh nói lớn hơn
Em sẽ thấy anh không?
Em có dựa vào bờ vai và giải thoát cho anh?
Vì chúng ta đều giống nhau
Em cứu anh, khi em ra

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận