http://www.kpoplyrics.net/snsd-paparazzi-lyrics-english-romanized.html
boom boom boom: mình nghĩ là tiếng chụp ảnh, nên vài chỗ mình k dịch, còn vài chỗ mình dịch theo ý hiểu