Bài hát nằm trong album mới nhất của Justin Bieber: ''Believe''