"In A World Like This" được trình bày bởi BSB trong album thứ 8 sắp tới của nhóm. Được tung ra vào 25-6-2013 như là bản digital và đến 3-7-2013 được phát hành đĩa CD ở Nhật.