LỜI BÀI HÁT

Slow Me Down

The wheels are turning in my mind
Don't wanna leave but I might this time
Seconds from whispering goodbye
Yeah the wheels are turning in my mind

If all's that's left to do is walk away
Then baby I'm as gone as yesterday
But if there's something you still need to say
You need to say it now, hurry up and slow me down
Slow me down.

If you let this train roll down these tracks
Gonna wish you tried to talk me back
Boy, you're gonna miss everything we had
If you let this train roll down these tracks
If all's that's left to do is walk away
Then baby I'm as gone as yesterday
But if there's something you still need to say
You need to say it now, hurry up and slow me down
Slow me down

The wheels are turning in my mind
Don't wanna leave but I might this time
If all's that's left to do is walk away
Then baby I'm as gone as yesterday
But if there's something you still need to say
You need to say it now (you need to say it now)
Oh, you need to say it now (you need to say it now)
Hurry up and slow me down
Slow me down
Slow me down

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

linhswift Cập nhật: Jill_vercident / 28-08-2013...
Làm em dịu lại.

Những bánh xe đang quay tròn trong tâm trí em
Chẳng muốn rời đi nhưng có thể lần này em sẽ đi
Những giây thì thầm câu tạm biệt
Và những bánh

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
linhswift 28-08-2013
trên zing chưa có ấy ạ, mới có trên youtube thôi.

Xem hết các bình luận