LỜI BÀI HÁT

There's no way to say this song's about someone else
Every time you're not in my arms
I start to lose myself
Someone please pass me my shades
Don't let 'em see me down
You have taken over my days
So tonight I'm going out

Yeah I'm feeling like
There is no better place than right by your side
I had a little taste
And I'll only spoil the party anyway
'Cause all the girls are looking fine
But you're the only one on my mind

La da dee
La da dee doo
La da da me
La da da you
La da dee
La da dee doo
There's only me
There's only you
La da dee
La da dee doo
La da da me
La da da you
La da dee
La da dee doo
When you were gone I think of you

All these places packed with people
But your face is all I see
And the music's way too loud
But your voice won't let me be
So many pretty girls around
They're just dressing to impress
But the thought of you alone has got me spun
And I don't know what to say next

Yeah I'm feeling like
There is no better place than right by your side
I had a little taste
And I'll only spoil the party anyway
'Cause all the girls are looking fine
But you're the only one on my mind

La da dee
La da dee doo
La da da me
La da da you
La da dee
La da dee doo
There's only me
There's only you
La da dee
La da dee doo
La da da me
La da da you
La da dee
La da dee doo
When you were gone I think of you [x2]

I pretend the night is so beautiful
Take a photo with the bros
La da dee
La da da doo
They won't see through my disguise
Right here behind my eyes
Replaying in my mind
La de da

Yeah I'm feeling like
There is no better place than right by your side
I had a little taste
And I'll only spoil the party anyway
'Cause all the girls are looking fine
But you're the only one on my mind

La da dee
La da dee doo
La da da me
La da da you
La da dee
La da dee doo
There's only me
There's only you
La da dee
La da dee doo
La da da me
La da da you
La da dee
La da dee doo
When you were gone I think of you [x2]

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Không thể nói bài hát này giành cho ai khác
Mỗi khi em không ở trong vòng tay anh
Anh lại như đánh mất chính mình
Xin ai đó hãy đưa tôi cặp kính râm
Để họ không thể thấy tôi
Mọi người chiếm cả ngày của tôi rồi
Thế nên đến tối tôi sẽ đi chơi

Anh cảm thấy
Chẳng có nơi nào bằng ở cạnh bên em
Anh đã nếm trải rồi
Và anh sẽ chỉ phá hoại những bữa tiệc
Vì cô nào trông cũng xinh đẹp
Nhưng chỉ có em trong tâm trí anh

La da dee
La da dee doo
La da da me
La da da you
La da dee
La da dee doo
Chỉ có anh
Chỉ có em
La da dee
La da dee doo
La da da me
La da da you
La da dee
La da dee doo
Khi em ra đi anh chỉ nghĩ về em

Mọi nơi đông đuc chỉ toàn người với

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận