Avicii-Levels1.jpg

LỜI BÀI HÁT

Cong7u ...

Oh, sometimes
I get a good feeling, yeah
Get a feeling that I never, never, never, never had before, no no
I get a good feeling, yeah

Oh, sometimes
I get a good feeling, yeah
Get a feeling that I never, never, never, never had before, no no
I get a good feeling, yeah

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Oh, đôi khi
Tôi có một cảm giác hưng phấn, yeah
Có một cảm giác mà tôi chưa hề, chưa hề, chưa hề, chưa hề có trước đây, chưa, chưa
Tôi có một cảm giác hưng

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận