4 Minutes (ft. Justin Timberlake & Timbaland) - Madonna

4   
05-04-2008 / 20689 lượt xem

Bài này quả thật hơi khó. Mong mọi người góp ý!

LỜI BÀI HÁT


4 minutes to save the world

Timbaland:
I'm out of time
And all I got is 4 minutes, 4 minutes

Madonna:
Come on boy, I've been waiting for somebody to pick up my stroll

Justin:
Well don't waste time, give me a sign, tell me how you wanna roll

Madonna:
I want somebody to speed it up for me then take it down slow
There's enough room for both

Justin:
Girl, I can handle that, you just gotta show me where it's at.
Are you ready to go, Are you ready to go

Madonna and Justin:
If you want it, You already got it
If you've thought it, It better be what you want
If you feel it, It must be real just...
Say the word, and I will give you what you want

Madonna:
Time is waiting

Justin:
We only got 4 minutes to save the world

Madonna:
No hesitating

Madonna:
Grab a boy

Justin:
Grab a girl

Madonna:
Time is waiting

Justin:
We only got 4 minutes to save the world

Madonna:
No hesitating

Justin:
We only got 4 minutes, 4 minutes
Keep it up .....

Madonna
You gotta get in line, hop
Tick tock tick tock tick tock
That's right, keep it up
Keep it up, don't....

Madonna, uh
You gotta get in line, hop
Tick tock tick tock tick tock

Madonna:
Sometimes I think, what I need is a you intervention, yeah

Justin:
And you know I can tell that you like it
And that it's good, by the way that you move, ooh, hey hey

Madonna:
The road to heaven, paved with good intentions, yeah

Justin:
But if I got a night
At least I can say I did what I wanted to do
Tell me, how bout you?

Madonna and Justin:
If you want it, You already got it
If you've thought it, It better be what you want
If you feel it, It must be real just...
Say the word, and I will give you what you want

Madonna:
Time is waiting

Justin:
We only got 4 minutes to save the world

Madonna:
No hesitating

Madonna:
Grab a boy

Justin:
Grab a girl

Madonna:
Time is waiting

Justin:
We only got 4 minutes to save the world

Madonna:
No hesitating

Justin:
We only got 4 minutes, 4 minutes
Keep it up .....

Madonna
You gotta get in line, hop
Tick tock tick tock tick tock
That's right, keep it up
Keep it up, don't....

Madonna, uh
You gotta get in line, hop
Tick tock tick tock tick tock

Timbaland: breakdown

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

nothing_special Cập nhật: Oll / 30-09-2008...
4 Phút để cứu thế giới

Timberland:
Sắp hết giờ rồi
Tôi chỉ còn 4 phút nữa, 4 phút nữa

Madonna:
Đi thôi anh, tôi đang đợi ai đó có thể đưa tôi đi

Justin:
Thôi đừng mất thời gian nữa! Hãy cho tôi thấy cô muốn đi như thế nào

Madonna:
Tôi muốn ai đó lái thật nhanh rồi lại đi chậm lại
Xe còn đủ chỗ cho 2 người

Justin:
Này cô! Tôi có thể làm được, cho tôi biết xe đang ở đâu
Cô sẵn sàng đi chưa? Cô sẵn sàng đi chưa?

Madonna & Justin:
Nếu bạn muốn, bạn sẽ đạt được
Nếu bạn đã từng nghĩ về nó, hãy để nó là mong muốn của bạn
Nếu bạn cảm thấy được, chắc chắn đó là điều thực tế
Hãy

Đăng nhập để xem tiếp

Hello
662,086 lượt xem