Addicted To You (ft. Mac Davis & Audra Mae) - AVICII

0    | 08-03-2014 | 8326

Avicii-Addicted-To-You-single-cover.jpg

LỜI BÀI HÁT

I don't know just how it happened,
I let down my guard...
Swore I'd never fall in love again but I fell hard.
Guess I should have seen it coming,
caught me by surprise...
I wasn't looking where I was going,
I fell into your eyes.

You came into my crazy world like a cool and cleansing wave.
Before I knew what hit me baby you were flowing through my veins...

I'm addicted to you,
Hooked on your love,
Like a powerful drug
I can't get enough of,
Lost in your eyes,
Drowning in blue
Out of control,
What can I do?
I'm addicted to you!

Midnight blows in through the window,
Dances round the room...
Got me hypnotized,
I'm getting high on the perfume.
I couldn't live without you now,
Oh, I know I'd go insane,
I wouldn't last one night alone baby,
I couldn't stand the pain!

I'm addicted to you!
Hooked on your love,
Like a powerful drug
I can't get enough of,
Lost in your eyes,
Drowning in blue
Out of control,
What can I do?
I'm addicted to you!

...I'm addicted to you!
...I'm addicted to you!

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Tôi không biết sao chuyện này lại xảy ra
Tôi hạ bệ hàng phòng thủ của mình
Thề là tôi sẽ không bao giờ yêu lần nữa nhưng tôi đã yêu đắm đuối
Đoán là tôi nên thấy trước việc này mới phải
Bạn làm tôi quá đỗi bất ngờ
Tôi không nhìn hướng tôi định đi
Tôi chìm đắm trong đôi mắt bạn

Bạn đến cuộc đời điên rồ của tôi như cơn sóng mát lạnh và gột rửa
Trước khi tôi biết điều gì đánh trúng tôi, cưng à, bạn trôi nổi trong từng tĩnh mạch của tôi...

Tôi si mê bạn
Vướng vào lưới tình của bạn
Như liều thuốc cực mạnh
Tôi không tài nào thỏa mãn
Đắm chìm trong tuyệt vọng
Mất kiểm soát
Tôi có thể làm gì đây?
Tôi

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận

Faded
466,699 lượt xem