886444477086.600x600-75.jpg

LỜI BÀI HÁT

La la la la la
I dare you

Feel how the planet's
Become one
Beats like a drum
To the same rhythm

Hear the whistle
Kick the ball
The entire world
Soars like an eagle

In Rio we play
Like we dance
Only today
There's no tomorrow

Leave all behind
In this place
There's no space
For fear or sorrow

Is it true that you want it
Then act like you mean it
With everyone watching
It's truth or dare can you feel it

La la la la la
I dare you

You have arrived
It's the place
No more doubts
The time is coming

Feel how the planet's
Become one
Like a drum
Destiny's calling

German, Colombians
Spanish and French
Off the bench
You gotta own it

Down here we play
Like we dance
It's Brazil
And now you know it

Is it true that you want it
Then act like you mean it
With everyone watching
It's truth or dare can you feel it

La la la la la
I dare you

Is it true that you want it
Then act like you mean it
The whole world is watching
It's truth or dare can you feel it

La la la la la
I dare you

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

La la la la la
Tôi thách thức bạn

Cảm nhận hành tinh
Hợp nhất thành một
Đập như tiếng trống
Hòa chung nhịp điệu

Nghe tiếng còi
Đá trái bóng
Cả thế gian
Vút bay như đại bàng

Ở Rio chúng ta chơi
Như chúng ta nhảy
Chỉ có hôm nay
Không còn ngày mai

Bỏ mặc tất cả sau lưng
Ở nơi này
Không một không gian nào
Dành cho nỗi sợ và muộn phiền

Có thật không rằng bạn muốn điều đó
Thế thì hãy hành động như bạn thật sự muốn
Với mọi người cùng chiêm ngưỡng
Đó là trò sự thật hay thách thức, bạn cảm nhận được chứ?

La la la la la
Tôi thách thức bạn

Bạn đã đến nơi
Đây chính là nơi ấy
Không nghi ngờ gì nữa
Thời khắc đang

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận