Habits (Stay High) - Tove Lo

0   
09-06-2014 / 6216 lượt xem

Nếu bạn thấy sai link nhạc - Nhấn vào đây để hệ thống tự động chọn lại

LỜI BÀI HÁT

I eat my dinner in my bathtub
Then I go to sexclubs
Watching freaky people gettin' it on
It doesn't make me nervous
If anything I'm restless
Yeah, I've been around and I've seen it all

I get home, I got the munchies
Binge on all my Twinkies
Throw up in the tub
Then I go to sleep
And I drank up all my money
Tasted kinda lonely

You're gone and I gotta stay
High all the time
To keep you off my mind
Ooh-ooh, ooh-ooh
High all the time
To keep you off my mind
Ooh-ooh, ooh-ooh
Spend my days locked in a haze
Trying to forget you babe
I fall back down
Gotta stay high all my life
To forget I'm missing you
Ooh-ooh, ooh-ooh

Pick up daddies at the playground
How I spend my daytime
Loosen up the frown,
Make them feel alive
I'll make it fast and greasy
I'm on my way too easy

You're gone and I gotta stay
High all the time
To keep you off my mind
Ooh-ooh, ooh-ooh
High all the time
To keep you off my mind
Ooh-ooh, ooh-ooh
Spend my days locked in a haze
Trying to forget you babe
I fall back down
Gotta stay high all my life
To forget I'm missing you
Ooh-ooh, ooh-ooh

Staying in my play pretend
Where the fun ain't got no end
Ooh
Can't go home alone again
Need someone to numb the pain
Ooh

Staying in my play pretend
Where the fun ain't got no end
Ooh
Can't go home alone again
Need someone to numb the pain
Ooh

You're gone and I gotta stay
High all the time
To keep you off my mind
Ooh-ooh, ooh-ooh
High all the time
To keep you off my mind
Ooh-ooh, ooh-ooh
Spend my days locked in a haze
Trying to forget you babe
I fall back down
Gotta stay high all my life
To forget I'm missing you
Ooh-ooh, ooh-ooh

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Tôi ăn tối trong bồn tắm
Rồi tới câu lạc bộ tình dục
Xem người ta làm đủ trò
Nhưng điều đó chẳng khiến tôi lo lắng
Nếu có thì chắc do tôi bồn chồn mà thôi
Tôi đã ở đấy và xem hết các trò rồi

Tôi về nhà, ăn đồ ăn vặt
Nhồi nhét hết chỗ bánh Twinkies
Nôn đầy ra bồn tắm
Rồi tôi lại đi ngủ
Và tôi tiêu sạch tiên vào rượu chè
Uống mà thấy đắng lòng

Anh đã rời bỏ tôi và tôi buộc phải
Say xỉn suốt đêm ngày
Để anh không còn lảng vảng trong tâm trí tôi
Ú ù ú u
Say xỉn suốt đêm ngày
Để anh không còn lảng vảng trong tâm trí tôi
Ú ù ú u
Để những ngày trôi qua trong sự mịt mù
Cố để quên quách anh đi
Tôi

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận