LỜI BÀI HÁT

I said this time next year
Imma be the one who do
Everything and more you said
I couldn't do
This one is for you
This time next year
I'm gonna be stronger
A little bit taller
Top is my only view

I'm kickin' in the door now
Better get out my way
Never really saw me comin'
You left with nothing to say
This' for everybody
Who've always put me down
I hope you open up your eyes
And take a good look at me now
Take a good look at me now
Take a good look at me now

'Cause this time next year
Imma walk down these halls
And show my face for the world to see
Gonna see me
And Imma call every girl that turned me down
And tell 'em now that
I'm just too busy
'Cause I don't have the time

And its funny how my so-called friends
Who've always left me alone
Are suddenly running into me
And blowin' up my phone

I'm kickin' in the door now
Better get out my way
Never really saw me comin'
You left with nothing to say
This' for everybody
Who've always put me down
I hope you open up your eyes
And take a good look at me now
Take a good look at me now
Take a good look at me now
Oh baby
Take a good look at me now
Take a good look at me now
Take a good look at me now

Oh, look at me now
Woah, this one is dedicated to all of the people
Who said I would be nothing
Just look at me now
Look at me now
Look at me now

I'm kickin' in the door now
Better get out my way
Never really saw me comin'
You left with nothing to say
This' for everybody
Who've always put me down
I hope you open up your eyes
And take a good look at me now
Take a good look at me now
Take a good look at me now
Take a good look at me now
Take a good look at me now

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Tôi đã nói giờ này năm sau
Tôi sẽ là người hoàn thành
Và vượt qua mọi điều mà các người nói
Rằng tôi chẳng làm nổi
Bài hát này là dành cho các người đây
Giờ này năm sau
Tôi sẽ mạnh mẽ hơn
Cao lớn hơn
Và thành công nối tiếp thành công

Giờ tôi sẽ đá bay những rào cản
Tốt hơn thì các người đừng có cản đường tôi
Chưa từng ngờ tới điều này đúng không
Các người sẽ chẳng còn lời nào để nói nữa đâu
Bài hát này xin dành tặng những con người
Luôn luôn khinh thường tôi
Mong rằng các người đang mở to mắt
Mà nhìn nhận lại tôi lúc này
Nhìn nhận lại tôi lúc này
Nhìn nhận lại tôi lúc này đi

Vì giờ này năm sau
Tôi

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận