LỜI BÀI HÁT

Torna-tornado
Baby you, you blow my mind
You'll tell me wait, wait on ya
But baby I can't wait all night
I go through pictures inside my phone
Won't stop tempting me
You know what I want
Wanna make, wanna make love
Girl I can't lie

I'm just a sucker
For cold hearted lover
You make me suffer
You make me suffer
Don't keep me waiting
You should come over
Don't make me suffer
Don't make me suffer

So here we go, go again
It's like I'm caught under your spell
You're wearing black, black magic
Well baby don't wear nothing else
Well open up this door, don't you play
Ain't no other man going to make you feel the same
Wanna make, wanna make love
Girl I can't lie

I'm just a sucker
For cold hearted lover
You make me suffer
You make me suffer
Don't keep me waiting
You should come over
Don't make me suffer
Don't make me suffer

I hate when
You get your way
But we love you we love you baby
So please don't ever changed
You make me suffer baby
You oh

I'm just a sucker
For cold hearted lover
You make me suffer
You make me suffer
Don't keep me waiting
You should come over
Don't make me suffer
Don't make me suffer

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Tựa như giông tố
Em khiến tôi rạo rực
Em sẽ bảo tôi chờ đợi em
Nhưng tôi nào có thể đợi cả đêm được
Tôi cứ lướt ảnh trên điện thoại suốt
Mà lòng

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận