LỜI BÀI HÁT

When I'm old and grown
I won't sleep alone, woah
Every single moment will be fading into you
That's some type of love
That's some type of love

And I won't sing the blues
Cause all I need is you, woah
Every single question will be answered all by you
That's some type of love
That's some type of love

When the world's on fire
We won't even move
There is no reason if I'm here with you
And when it's said and done
I'll give me to you
That's some type of love
That's some type of love

When were old and gray
And our faces changed
There won't be a moment when my heart don't feel the same
That's some type of love
That's some type of love

And every story ends
But we could still pretend
Every single moment will be just as we had planned
It was some type of love
That's some type of love

When the world's on fire
We won't even move
There is no reason if I'm here with you
And when it's said and done
I'll give me to you
That's some type of love
That's some type of love

If I'm here with you
I'll give me to you baby
That's some type of love
That's some type of love

When the world's on fire
We won't even move
There is no reason if I'm here with you
And when it's said and done
I'll give me to you
That's some type of love
That's some type of love

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Khi anh già đi
Anh sẽ chẳng phải ngủ một mình
Mỗi giây phút trôi qua sẽ luôn bên em
Đó là một trong những cách để yêu thương đó
Một trong những cách để yêu

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận