LỜI BÀI HÁT

I wanna sleep next to you
But that's all I wanna do right now
And I wanna come home to you
But home is just a room full of my safest sounds
Cause you know that I can't trust myself with my 3AM shadow
I'd rather fuel a fantasy than deal with this alone

I wanna sleep next to you
But that's all I wanna do right now
So come over now and talk me down

I wanna hold hands with you
But that's all I wanna do right now
And I wanna get close to you
Cause your hands and lips still know their way around
And I know I like to draw at night
It starts to get surreal
But the less time that I spend with you, the less you need to heal

I wanna sleep next to you
But that's all I wanna do right now
So come over now and talk me down
(Talk me down)

So if you don't mind, I'll walk that line
Stuck on the bridge between us
Gray areas and expectations
But I'm not the one if we're honest, yeah
But I wanna sleep next to you
And I wanna come home to you
I wanna hold hands with you
I wanna be close to you

But I wanna sleep next to you
And that's all I wanna do right now
And I wanna come home to you
But home is just a room full of my safest sounds
So come over now and talk me down
(Talk me down)

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Tôi muốn nằm ngủ bên cậu
Mà giờ tôi chỉ mong được như vậy thôi
Và tôi muốn về nhà với cậu
Mà nhà chỉ là một căn phòng chứa đựng những âm thanh yên bình

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận