17/5/2017 1:00 AM

LỜI BÀI HÁT

Go 'way from my window
Leave at your own chosen speed
I'm not the one you want, babe
I'm not the one you need
You say you're lookin' for someone
Who's never weak but always strong
To protect you an' defend you
Whether you are right or wrong
Someone to open each and every door
But it ain't me, babe
No, no, no, it ain't me babev It ain't me you're lookin' for, babe.

Go lightly from the ledge, babe
Go lightly on the ground
I'm not the one you want, babe
I will only let your down
You say you're lookin' for someone
Who will promise never to part
Someone to close his eyes for you
Someone to close his heart
Someone who will die for you an' more
But it ain't me, babe
No, no, no, it ain't me babe
It ain't me you're lookin' for, babe.

Go melt back into the night
Everything inside is made of stone
There's nothing in here moving
An' anyway I'm not alone
You say you're looking for someone
Who'll pick you up each time you fall
To gather flowers constantly
An' to come each time you call
A lover for you life an' nothing more
But it ain't me, babe
No, no, no, it ain't me, babe
It ain't me you're lookin' for, babe.

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Biến khỏi cửa sổ nhà tôi đi
Đi nhanh hay chậm tùy em chọn
Tôi nào phải kẻ em hằng ao ước
Tôi không phải người em cần
Em bảo tôi em đang kiếm tìm ai đó
Luôn mạnh mẽ không thể gục ngã
Để che chở cho em
Dù em đúng hay sai
Một người luôn mở mọi cánh cửa cho em
Nhưng em ơi người đó nào phải tôi
Tôi nào phải kẻ em đang kiếm tìm.

Bước nhẹ từ gờ tường
Bước nhẹ thôi, trên nền đất lạnh
Tôi không phải người em hằng mong muốn
Tôi sẽ khiến em đau khổ thôi
Em nói em đang kiếm tìm một kẻ
Kẻ sẽ không rời bỏ em
Kẻ sẽ nhắm mắt vì em
Kẻ sẽ đóng cửa trái tim mình
Kẻ sẽ nguyện làm những điều hơn cả cái chết cho em
Nhưng

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận