LỜI BÀI HÁT

[Verse 1: Hailee Steinfeld]
What are we fighting for?
Seems like we do it just for fun
In this, this stupid war
We play hard with our plastic guns

[Verse 2: Hailee Steinfeld]
Breathe deep, bottle it up
So deep until it's all we got
Don't speak, just use your touch
Don't speak before we say too much

[Pre-Chorus: Hailee Steinfeld]
That you hate me now and I feel the same way
You love me now and I feel the same way
Scream and we shout
And make up the same day, the same day

[Chorus: Hailee Steinfeld]
Oh, we're on the right side of rock bottom
And I hope that we keep falling
We're on the good side of bad karma
Cause we keep on coming back for more
We're on the right side of rock bottom
And to you, I just keep crawling
You're the best kind of bad something
Cause we keep on coming back for more

[Verse 3: DNCE]
You get under my skin
More than anyone's ever been
But when we lay in bed
You hold me harder 'til I forget

[Pre-Chorus: Hailee Steinfeld]
That you hate me now and I feel the same way
You love me now and I feel the same way
Scream and we shout
And make up the same day, the same day

[Chorus: Hailee Steinfeld]
Oh, we're on the right side of rock bottom
And I hope that we keep falling
We're on the good side of bad karma
Cause we keep on coming back for more
We're on the right side of rock bottom
And to you, I just keep crawling
You're the best kind of bad something
Cause we keep on coming back for more

Keep on coming back for more
Cause we keep on coming back for more

[Bridge: Hailee Steinfeld]
What are we fighting for?
Seems like we do it just for fun
In this, this just stupid war
We play hard with our plastic guns

[Chorus: Hailee Steinfeld]
Oh, we're on the right side of rock bottom
And I hope that we keep falling
We're on the good side of bad karma
Cause we keep on coming back for more
We're on the right side of rock bottom
And to you, I just keep crawling
You're the best kind of bad something
Cause we keep on coming back for more

Keep on coming back for more
Cause we keep on coming back for more
Keep on coming back for more
Cause we keep on coming back for more

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Ver 1
Chúng ta tranh cãi vì lẽ gì cơ chứ?
Dường như hai ta chỉ đang đùa vui mà thôi
Trong cuộc tranh luận vớ vẩn này
Ta đâu chịu lùi bước

Ver 2
Lặng thinh chẳng

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận