Nhóm nhạc : Five Finger Death Punch
Ca sỹ chính: Ivan L. Moody
Các album: Got Your Six, thêm
Giải thưởng: Giải Independent Music cho Ca khúc Metal hoặc Hardcore xuất sắc nhất

LỜI BÀI HÁT

Five Finger Death Punch - Question Everything

She was a princess, she could've been a queen
She had the angels beneath her broken wings
She had the vision, she had the sight
She wants perfection, she wants it right

Who cares anymore, what's right anymore?
I question everything!

I won't lie, I've never been ashamed
I don't mind, admitting I'm to blame
I care no more, I can't bare no more
I'll say no more, I can't give you anymore
I question everything!

He lives in darkness, there is no progress
He knows the demons, they lie within him
He has no vision, he has no sight
He hates perfection, it wasn't right!

Who cares anymore, who's there anymore?
I question everything!

I won't lie, I've never been ashamed
I don't mind, admitting I'm to blame
I care no more, I can't bare no more
I'll say no more, I can't give you anymore
I question everything!

I question everything!

I question everything!
I question everything!

I question everything!
I won't lie, I've never been ashamed
I question everything!
I don't mind, admitting I'm to blame
I question everything!
I care no more, I can't bare no more
I'll say no more, I can't give you anymore
I question everything!
I question everything!

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

hnmymind Cập nhật: Jill_vercident / 03-01-2017...
Cô ấy từng là một nàng công chúa, và có thể là một bà hoàng
Cô ấy có những thiên thần dưới đôi cánh gãy
Cô ấy có tầm nhìn và có cách nhìn của mình

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận