LỜI BÀI HÁT

You've got a hold of me
Don't even know your power
I stand a hundred feet
But I fall when I'm around you

Show me an open door
Then you go and slam it on me
I can't take anymore
I'm saying baby

Please have mercy on me
Take it easy on my heart
Even though you don't mean to hurt me
You keep tearing me apart
Would you please have mercy, mercy on my heart
Would you please have mercy, mercy on my heart

I'd drive through the night
Just to be near you baby
Heart open, testified
Tell me that I'm not crazy

I'm not asking for a lot
Just that you're honest with me
My pride is all I got
I'm saying baby

Please have mercy on me
Take it easy on my heart
Even though you don't mean to hurt me
You keep tearing me apart
Would you please have mercy on me
I'm a puppet on your strings
And even though you got good intentions
I need you to set me free
Would you please have mercy, mercy on my heart
Would you please have mercy, mercy on my heart

Consuming all the air inside my lungs
Ripping all the skin from off my bones
I'm prepared to sacrifice my life
I would gladly do it twice
Consuming all the air inside my lungs
Ripping all the skin from off my bones
I'm prepared to sacrifice my life
I would gladly do it twice

Oh, please have mercy on me
Take it easy on my heart
Even though you don't mean to hurt me
You keep tearing me apart
Would you please have mercy on me
I'm a puppet on your string
And even though you got good intentions
I need you to set me free
I'm begging you for mercy, mercy
I'm begging you, (on my heart) begging you please baby
I'm begging you for mercy, mercy
Oh, I'm begging you, (on my heart) I'm begging you

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Em nắm anh trọn trong lòng bàn tay
Mà sao em không hiểu rõ sức mạnh của bản thân
Anh đứng vững trên chính đôi chân mình
Nhưng lại đổ sụp khi ở bên em

Em mở cửa cho anh cơ hội
Rồi em lại đóng sập cánh cửa ngay trước mắt anh
Anh chẳng chiu nổi nữa đâu
Anh phải nói cho em nghe

Xin em hãy thương lấy anh
Hãy nhẹ nhàng với trái tim anh
Dẫu em không cố ý khiến anh tổn thương
Mà sao lòng anh vẫn đau như cắt
Xin em hãy thương lấy con tim anh
Xin em hãy thương lấy con tim anh

Anh lái xe xuyên màn đêm
Chỉ để được ở gần em
Rạch nát trái tim này
Xin hãy nói với anh rằng anh vẫn chưa đánh mất lý trí đi

Anh đâu đòi hỏi nhiều nhặt gì
Chỉ

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận