LỜI BÀI HÁT

Ain't got a soapbox I can stand upon
But God gave me a stage, a guitar and a song
My daddy told me, "Son, don't you get involved in
Politics, religions or other people's quarrel."

I'll paint the picture, let me set the scene
I know when I have children they will know what it means
And I pass on these things my family's given to me
Just love and understanding, positivity

We could change this whole world with a piano
Add a bass, some guitar, grab a beat
And away we go
I'm just a boy with a one-man show
No university, no degree
But lord knows everybody's talking 'bout exponential growth
And the stock market crashing in their portfolios
While I'll be sitting here with a song that I wrote
Sing, love could change the world in a moment
But what do I know?
Love can change the world in a moment
But what do I know?
Love can change the world in a moment

The revolution's coming, it's a minute away
I saw people marching in the streets today
You know we are made up of love and hate
But both of them are balanced on a razor blade

I'll paint the picture, let me set the scene
I know, I'm all for people following their dreams
Just re-remember life is more than fittin' in your jeans
It's love and understanding, positivity

We could change this whole world with a piano
Add a bass, some guitar, grab a beat
And away we go
I'm just a boy with a one-man show
No university, no degree
But lord knows everybody's talking 'bout exponential growth
And the stock market crashing in their portfolios
While I'll be sitting here with a song that I wrote
Sing, love could change the world in a moment
But what do I know?
Love can change the world in a moment
But what do I know?
Love can change the world in a moment

I'll paint the picture, let me set the scene
You know, the future's in the hands of you and me
So let's all get together, we can all be free
Spread love and understanding, positivity

We could change this whole world with a piano
Add a bass, some guitar, grab a beat
And away we go
I'm just a boy with a one-man show
No university, no degree
But lord knows everybody's talking 'bout exponential growth
And the stock market crashing in their portfolios
While I'll be sitting here with a song that I wrote
Sing, love could change the world in a moment
But what do I know?
Love can change the world in a moment
But what do I know?
Love can change the world in a moment
But what do I know?

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Chẳng có bệ đỡ nào cho tôi
Nhưng trời đã ban cho tôi một sân khấu, một cây đàn và một khúc ca
Cha tôi dặn tôi rằng "Con trai à, con đừng dính dáng vào
Mấy chuyện chính trị, tôn giáo hay tranh cãi của người đời"

Tôi sẽ vẽ lên một viễn cảnh
Khi tôi có con, chúng sẽ thấu hiểu tất cả
Và tôi truyền lại gia sản của gia đình này
Bao gồm tình yêu, sự thấu hiểu và tinh thần lạc quan

Ta có thể thay đổi thế giới này với một cây piano
Thêm chút âm trầm ấm của cây ghita
Chỉ cần chút giai điệu, ta sẽ đi thật xa
Tôi chỉ là chàng trai độc diễn
Chẳng học hành, không bằng cấp
Nhưng ai thời nay chẳng nói về tăng trưởng hàm số

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận

One
3,652 lượt xem