It's not say goodbye - Laura Pausini

0   
30-05-2017 / 289 lượt xem

Nếu bạn thấy sai link nhạc - Nhấn vào đây để hệ thống tự động chọn lại

LỜI BÀI HÁT

And what if I never kiss your lips again
Or feel the touch of your sweet embrace
How would I ever go on
Without you there ́s no place to belong

Well, someday love is gonna lead you back to me
But ́till it does I ́ll have an empty heart
So I ́ll just have to believe
Somewhere out there you ́re thinking of me

Until the day I let you go
Until we say our next hello
It ́s not good-bye
́Til I see you again
I ́ll be right here rememberin ́ when
And if time is on our side
There ́ll be no tears to cry
On down the road
There is one thing I can ́t deny
It ́s not good-bye

You ́d think I ́d be strong enough to make it through
And rise above when the rain falls down
But it ́s so hard to be strong
When you ́ve been missin ́ somebody so long

It ́s just a matter of time I ́m sure
But time takes time and I can ́t hold on
So won ́t you try as hard as you can
To put my broken heart together again

Until the day I let you go
Until we say our next hello
It ́s not good-bye
́Til I see you again
I ́ll be right here rememberin ́ when
And if time is on our side
There ́ll be no tears to cry
On down the road
There is one thing I can ́t deny
It ́s not good-bye

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Đăng nhập để xem tiếp

Bài yêu cầu này chưa có lời dịch.
Mời bạn Đăng ký dịch để không trùng với các bạn khác.
Khi đăng ký, bạn phải dịch trong vòng 3h sau đó đăng ký bạn mất hiệu lực.

Đăng ký dịch bản chính

nhubinh1289 đang dịch bài này, để cập nhật bản dịch vui lòng nhấn vào nút Đăng/sửa bản dịch phía trên

Tìm bài yêu cầu khác

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận