LỜI BÀI HÁT

[Intro]
One, one, one...

[Verse 1]
Talkin' in my sleep at night
Makin' myself crazy
(Out of my mind, out of my mind)
Wrote it down and read it out
Hopin' it would save me
(Too many times, too many times)
My love, he makes me feel like nobody else
Nobody else
But my love, he doesn't love me, so I tell myself
I tell myself

[Pre-Chorus]
One, don't pick up the phone
You know he's only calling 'cause he's drunk and alone
Two, don't let him in
You'll have to kick him out again
Three, don't be his friend
You know you're gonna wake up in his bed in the morning
And if you're under him, you ain't getting over him

[Chorus]
I got new rules, I count 'em
I got new rules, I count 'em
I gotta tell them to myself
I got new rules, I count 'em
I gotta tell them to myself

[Verse 2]
I keep pushin' forwards, but he keeps pullin' me backwards
(Nowhere to turn) no way
(Nowhere to turn) no
Now I'm standing back from it, I finally see the pattern
(I never learn, I never learn)
But my love, he doesn't love me, so I tell myself
I tell myself
I do, I do, I do

[Pre-Chorus]
One, don't pick up the phone
You know he's only calling 'cause he's drunk and alone
Two, don't let him in
You'll have to kick him out again
Three, don't be his friend
You know you're gonna wake up in his bed in the morning
And if you're under him, you ain't getting over him

[Chorus]
I got new rules, I count 'em
I got new rules, I count 'em
I gotta tell them to myself
I got new rules, I count 'em
I gotta tell them to myself

[Bridge]
Practice makes perfect
I'm still tryna' learn it by heart
(I got new rules, I count 'em)
Eat, sleep, and breathe it
Rehearse and repeat it, 'cause I
(I got new, I got new, I...)

[Pre-Chorus]
One, don't pick up the phone (yeah)
You know he's only calling 'cause he's drunk and alone (and alone)
Two, don't let him in (no)
You'll have to kick him out again (out again)
Three, don't be his friend
You know you're gonna wake up in his bed in the morning
And if you're under him, you ain't getting over him

[Chorus]
I got new rules, I count 'em
I got new rules, I count 'em
(Oh, whoa-oh)
I gotta tell them to myself
I got new rules, I count 'em
(Baby, you know I count 'em)
I gotta tell them to myself

[Outro]
Don't let him in, don't let him in
Don't, don't, don't, don't
Don't be his friend, don't be his friend
Don't, don't, don't, don't
Don't let him in, don't let him in
Don't, don't, don't, don't
Don't be his friend, don't be his friend
Don't, don't, don't, don't
You gettin' over him

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Một một một một

Đêm nằm mớ sảng, tôi phát điên lên rồi
Phát điên mất rồi
Tâm thần mất rồi
Viết ra những luật lệ rồi lại lẩm bẩm lại
Hy vọng nó cứu rỗi đời tôi
Quá nhiều lần, quá nhiều lần
Tình yêu đời tôi ,chẳng ai làm tôi rung động được như anh
Chẳng ai cả
Nhưng tình yêu à, anh chẳng hề thích tôi
Vì thế tôi thầm nhủ rằng

Một là mày đừng có nhấc máy
Mày biết đó anh ta sẽ chỉ gọi khi say xỉn và một mình thôi
Hai là mày đừng để hắn vào nhà
Mày sẽ đá đít hắn lần nữa
Ba là đừng là bạn bè của hắn
Mày biết mày sẽ tỉnh giấc nồng sớm mai trên giường hắn
Và nếu mày nằm dưới hấn, mày sẽ

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận