LỜI BÀI HÁT

They say home is the place where your heart is
Then I am home now, though I am far away
For so long I've let the forest guard it
And now it's begging me to stay
And I'm trying my best to be tough
To pretend I am strong and can siphon it off
But I'm not who I wanted to be
In my heart I belong in a house by the sea

They say home is a place where you're needed
Then I am home now, but I am leaving
To feel my feet being kissed by the seaweed
And I will be silent and kiss it back
This is not who I want you to see
It's just adding on weight to the darkness in me
And from the little I have understood
I believe that a house by the sea would do good

They say home is a place you can choose to be
And I've decided to carry home inside me
So it's not really as if I am leaving
It's more like something pulling me
Because behind everything that I do
I just want to forget, want to carry this through
Fill my lungs with the sweet summer air
In my heart, in my mind I am already there

Yeah behind everything that I do
I just want to come home and lay down beside you
And then I'll be who I wanted to be
In my heart I belong in a house by the sea

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

LittleStar77YN Cập nhật: hieu_ndh_7717 / 17-09-2017...
Người ta nói Tổ ấm là nơi ngự trị trái tim ta
Vậy thì tôi đang ở Nhà rồi, dẫu có xa ngàn trùng
Tôi bảo Rừng canh gác mái nhà ấy từ đã lâu
Và giờ chúng cầu mong tôi hãy nén ở lại
Tôi cố hết mình để cứng cáp
Vờ như mình thật mạnh mẽ, có thể gạt được chúng
Nhưng vậy không phải là điều tim tôi muốn
Trái tim này phải thuộc về một mái ấm bên cạnh Biển

Người ta nói Nhà là nơi bạn cần
Tôi đang ở Nhà đây, và cũng rời đi đây
Đi để bàn chân được âu yếm bởi những Rong Biển
Để rồi tôi cũng nguyện lặng mình gửi chiếc thơm
Biết đây không phải tôi mà bạn muốn thấy
Chỉ làm bóng tối trong tôi thêm nặng nề
Nhưng

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận