LỜI BÀI HÁT

"BO$$"

[Normani:]
Everyday is payday
Swipe my card, then I do the nae nae
You talking to a lady
I want a Kanye ye not a Ray J
So that's a no no
I'm a Maybach and you's a Volvo
This convo's beat like Dre aye
I already know what you trying to say hey!

[Lauren:]
You say that you a baller
And I see you trying holla
But that ain't how I was brought up-next
Working for the money
'Cause that what my momma taught me
So yo ass better show me some re-spect

[Chorus x4:]
[All:]
Boss
[Normani:]
Michelle Obama
Purse all heavy
Gettin' Oprah dollars

[Normani:]
C-O-N-F-I-D-E-N-T
That's me, I'm confident
Don't want yo compliments
Use common sense
I'm on my Michelle Obama-shhhhhhhhh
Shut yo mouth
Boy I think you know who run this house
I ain't thirstin for no bae...
'Cause I already know watch you trying to say hey!

[Camila:]
You say that you a baller
And I see you trying to holla
But that ain't how I was brought up-next
Working for the money
'Cause that's what my momma taught me
So yo ass better show me some re-spect

[Chorus x4]

[Ally:]
I pledge allegiance to my independent girls in here
[Camila:]
Ooh Baby...
[Ally:]
So if you with us, come on lemme hear you say-
Yeah, yeah, yeah, yeah

[Dinah Jane:]
Uhuh uhuh
Hey Hey
Uhuh uhuh

[Camila:]
Da da la da da
I see you

[All:]
You say that you a baller
And I see you trying to holla
But that ain't how I was brought up-next (No)
Working for the money
'Cause that's what my momma taught me
So yo ass better show me some re-spect

[Chorus x4]

Ohoooh

Oh

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Đăng nhập để xem tiếp

Bài yêu cầu này chưa có lời dịch.
Mời bạn Đăng ký dịch để không trùng với các bạn khác.
Khi đăng ký, bạn phải dịch trong vòng 3h sau đó đăng ký bạn mất hiệu lực.

Đăng ký dịch bản chính

bichngoc1304 đang dịch bài này, để cập nhật bản dịch vui lòng nhấn vào nút Đăng/sửa bản dịch phía trên

Tìm bài yêu cầu khác

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận