https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/hollow-my-buddy-mike-ft-sabelle.qsZhYB3OieJa.html
0    | 11-03-2018 | 181

Mong ai dịch giúp tôi được không...hay quá

LỜI BÀI HÁT

Do you feel like everyday's
A windin' back road
Runnin'n round in circles with no place to call home...

Sip another drink so
You can hold on...hold tight
Hopin' that you'll find a little piece of daylight
Go light
Your spark
Set fire to the dark

You'll see that all the shadows lie behind you
Go make
Your mark
It ends where you start
The night is new

There's a light in every hollow
Where the sun comes shinin' through
It'll find you down the river
When you're left black and blue
There's a light in every hollow
Like a world
You never knew

There's a place where days are golden
Right here waitin' for you
There's a light
There's a light
There's a light in every hollow
There's a light
There's a light

There's a light in every hollow
There's a light
There's a light
There's a light in every hollow
There's a light
There's a light
There's a light in every hollow

(Music)
Can you find the beauty in the
Broken pieces
Stitch'em back together
and i swear you'll see it
Blowing up in smoke
It's like you're barely breathin'

Every breath you take
Just know your hearts still beatin'
Go light
Your spark
Set fire to the dark

You'll see that all the shadows
Lie behind you
Go make
Your mark
It ends where you start
The night is new

There's a light in every hollow
Where the sun comes shinin' through
It'll find you down the river
When you're left black and blue
There's a light in every hollow

Like a world
You never knew
There's a place where days are golden
Right here waitin' for you
There's a light
There's a light

There's a light in every hollow
There's a light
There's a light
There's a light in every hollow
There's a light
There's a light

There's a light in every hollow
There's a light
There's a light
There's a light in every hollow
There's a light in every hollow

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Cập nhật: hieu_ndh_7717 / 11-03-2018...

Đăng nhập để xem tiếp

Bài yêu cầu này chưa có lời dịch.
Mời bạn Đăng ký dịch để không trùng với các bạn khác.
Khi đăng ký, bạn phải dịch trong vòng 3h sau đó đăng ký bạn mất hiệu lực.

Đăng ký dịch bản chính

đang dịch bài này, để cập nhật bản dịch vui lòng nhấn vào nút Đăng/sửa bản dịch phía trên

Hủy đăng ký Tìm bài yêu cầu khác

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận