[My LIVE] 양홍원(Young B)-지도

0    | 13-04-2018 | 354

LỜI BÀI HÁT

거울은 언제나 날
근데 혹시 또 이것까지 전부
나의 작각인지도
우리 동네에 집들은 거지고
난 어리지만 알 것 겉아
현수막엔 거짓뿐
안 보이는 진구
필요 없는 믿음
난 강해졌다 생각했는데
작아질지도

유난히 피곤한 밤엔
이 불안에 숨어
걱정하는 엄마는
아래증에서 날 불러
이러다가 여기서
내가 망가질지도
시간이 지난다면
저 오짐이 사라질지도
난 게으른 동네 양아지
형들을 욕했는데
또다시 난 그들간
똑같아질지도
내가 실패한다면
상상 속 외제자 주인은
그들로 완전히 뒤바뀔지도
어제 꿈에 나온 미국
어린 나와 범비는 살자 했는데
우리에겐 영원히 꿈일지도
그곳은 너무도 깊은 곳이고
현실은 깊게 빠지지도 않은 거
붕 떠있는 기름
저음 시작점에 내 TEAM
우리가 이기고 올라온
겉멋뿐인 홍대 길바닥 RAPPERS
이젠 그들올 욕하지만
꿈의 UNDERGROUND
그건 저음부터
말 그대로의 뜻일지도 몰라
저음부터 전부
그저 꿈일지도 몰라
넌 내 옆에 있지만
내일 당장 떠날지도 몰라

눈 감으면 보이지 않는 여기
난 멀리 가고 싶다고 말했지만
겁이 나기 시작한 뒤
눈앞이 깜깜해지고
잠깐 쉬어가도 돈다며
두 눈을 감아
그래 사실 많은
부담감이 만든 압박
근데 다 말하지
전부 똑같아
NO 나만큼 해본 적도 없잖아
넌 거품 낀 꼰대들 겉멋뿐
YEAH PLEASE DON'T TELL ME YEAH

지금의 내 위진
뭐가 맞고 틀린가에 대해
그 문제들이 막고 있는
기로에 있지
근데 내 진구와
난 피하기로 했지
JUST DO IT I'M COOL
난 얻을 거야 "부"
전부를 걸었지
겨우 꾼 나의 두 번째 꿈에
나도 가끔은 삐끗대
마지 영화
THE WORLD I HAVE ONE SHOT

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Đăng nhập để xem tiếp

Bài yêu cầu này chưa có lời dịch.
Mời bạn Đăng ký dịch để không trùng với các bạn khác.
Khi đăng ký, bạn phải dịch trong vòng 3h sau đó đăng ký bạn mất hiệu lực.

Đăng ký dịch bản chính

byylecute đang dịch bài này, để cập nhật bản dịch vui lòng nhấn vào nút Đăng/sửa bản dịch phía trên

Tìm bài yêu cầu khác

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận

Oh!
262,275 lượt xem
Gee
221,292 lượt xem