Girls Like You (ft. Cardi B) - Maroon 5

0    | 13-06-2018 | 20

LỜI BÀI HÁT

[Verse 1: Adam Levine]
Spent 24 hours, I need more hours with you
You spent the weekend getting even, ooh
We spent the late nights making things right between us

[Pre-Chorus: Adam Levine]
But now it's all good, babe
Roll that backwood, babe
And play me close

[Chorus: Adam Levine]
'Cause girls like you run 'round with guys like me
Till sundown when I come through
I need a girl like you, yeah yeah
Girls like you love fun, and yeah, me too
What I want when I come through
I need a girl like you, yeah yeah

[Post-Chorus: Adam Levine]
Yeah yeah yeah, yeah yeah yeah
I need a girl like you, yeah yeah
Yeah yeah yeah, yeah yeah yeah
I need a girl like you

[Verse 2: Adam Levine]
I spent last night on the last flight to you
Took a whole day up tryna get way up, ooh
We spent the daylight tryna make things right between us

[Pre-Chorus: Adam Levine]
But now it's all good, babe
Roll that backwood, babe
And play me close

[Chorus: Adam Levine]
'Cause girls like you run 'round with guys like me
Till sundown when I come through
I need a girl like you, yeah yeah
Girls like you love fun, and yeah, me too
What I want when I come through
I need a girl like you, yeah yeah

[Post-Chorus: Adam Levine]
Yeah yeah yeah, yeah yeah yeah
I need a girl like you, yeah yeah
Yeah yeah yeah, yeah yeah yeah
I need a girl like you, yeah yeah
I need a girl like you, yeah yeah
I need a girl like you

[Bridge: Adam Levine]
Maybe it's 6:45
Maybe I'm barely alive
Maybe you've taken my shit for the last time, yeah
Maybe I know that I'm drunk
Maybe I know you're the one
Maybe you're thinking it's better if you drive

[Chorus: Adam Levine]
'Cause girls like you run 'round with guys like me
Till sundown when I come through
I need a girl like you, yeah

[Verse 3: Cardi B]
Not too long ago, I was dancing for dollars (eeoow)
Know it's really real if I let you meet my mama (eeoow)
You don't want a girl like me I'm too crazy
Fore every other girl you meet its fugazy (okurrrt)
I'm sure them other girls were nice enough
But you need someone to spice it up
So who you gonna call? Cardi, Cardi
Come and rev it up like a Harley, Harley
Why is the best fruit always forbidden?
I'm coming to you now doin' 20 over the limit
The red light, red light stop, stop (skrrt)
I don't play when it comes to my heart (let's get it though)
I don't really want a white horse and a carriage
I'm thinkin' more of white Porsches and karats
I need you right here 'cause every time you call
I play with this kitty like you play with your guitar

[Chorus : Adam Levine]
'Cause girls like you run 'round with guys like me
'Til sun down when I come through
I need a girl like you, yeah yeah
Girls like you love fun, and yeah, me too
What I want when I come through
I need a girl like you, yeah yeah

[Post-Chorus: Adam Levine]
Yeah yeah yeah, yeah yeah yeah
I need a girl like you, yeah yeah
Yeah yeah yeah, yeah yeah yeah
I need a girl like you

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Đăng nhập để xem tiếp

Bài yêu cầu này chưa có lời dịch.
Mời bạn Đăng ký dịch để không trùng với các bạn khác.
Khi đăng ký, bạn phải dịch trong vòng 3h sau đó đăng ký bạn mất hiệu lực.

Đăng ký dịch bản chính

hieu_ndh_7717 đang dịch bài này, để cập nhật bản dịch vui lòng nhấn vào nút Đăng/sửa bản dịch phía trên

Tìm bài yêu cầu khác

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận

Maps
64,411 lượt xem
Jill
1,706 lượt xem