LỜI BÀI HÁT

Let It Go

Step, clap
Step, step, clap
Sssstep, clap
Step, step, clap
Sssstep, clap
Step, step, clap
Sssstep, clap
Step, step, clap

I was on the outside (lookin in)
Wondering where do I (go from here)
I wanna show the world my (time is now)
I won't hold back
I'm comin out

Because tonight I'm so inspired
I feel the beat it takes me higher
To break free is my desire
This is the new me

I just wanna let it go, let it go, let it go
I'm about to let it go, let it go, let it go
Let, let it go
Let,let it go
Gonna lose your mind
Just let it go, let it go
I just wanna let it go, let it go, let it go
I'm about to let it go, let it go, let it go
Let, let it go
Let, let it go
Let, let it go

I took a bite of freedom (it taste so sweet)
Now that I know (my body's being released)
I can't go back to who I was before
I'm walking through this open door

Because tonight I'm so inspired
I feel the beat it takes me higher(higher)
To break free is my desire
This is the new me

I just wanna let it go, let it go, let it go
I'm about to let it go, let it go, let it go
Let, let it go
Let,let it go
Gonna lose your mind
Just let it go, let it go
I just wanna let it go, let it go, let it go
I'm about to let it go, let it go, let it go
Let, let it go
Let, let it go
Let, let it go

I know that
I can't let
All the fear inside take over me
Gotta take control of what's in front of me

1,2 can't nobody hold me
3,4 drop it to the floor
5,6 make your body twist
Let it go like this
Let it go like this

I just wanna let it go, let it go, let it go
I'm about to let it go, let it go, let it go
Let, let it go
Let,let it go
You can lose your mind
Just let it go, let it go
I just wanna let it go, let it go, let it go
I'm about to let it go, let it go, let it go
Let, let it go
Let, let it go
Let, let it go

Sssstep, clap
Step, step, clap
Sssstep, clap
Step, step, clap
Sssstep, clap
Step, step, clap
Sssstep, clap
Step, step, clap

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Ngọc Cập nhật: Blah Blah / 11-01-2009...
Cứ để như thế

Step, clap
Step, step, clap
Sssstep, clap
Step, step, clap
Sssstep, clap
Step, step, clap
Sssstep, clap
Step, step, clap -=-=-=- (bước và vỗ tay theo nhịp)

Tôi đã ở ngoài (và nhìn vào trong)
Tự hỏi rằng tôi ở đâu(mà đến nơi này)
Muốn bày ra cho cả thế giới (lúc này đây)
Và sẽ chẳng níu lại
tôi sẽ ra đi

Đêm nay cảm hứng trào dâng
Ngỡ như nhịp thở khiến tôi cao hơn
khao khát phá vỡ sự tự do
Đó mới là một tôi mới mẻ

Sẽ cứ để nó như thế, để như thế, cứ như thế
tôi để nó cứ như thế, cứ như thế, cứ như thế
hãy, cứ để như thế
hãy, cứ để như thế
Quên dần suy nghĩ
và cứ để nó như

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
Tilltheend 20-08-2009
hay , jai điệu hay , ca sĩ xinh :D chuận . Còn jọng hát thì cg~ bt ...

Xem hết các bình luận