LỜI BÀI HÁT


Bleed It Out

[Mike Shinoda]

Yea here we go for the hundredth time,
Hand grenade pins in every line,
Throw 'em up and let something shine.
Going out of my fucking mind.
Filthy mouth, no excuse.
Find a new place to hang this noose.
String me up from atop these roofs.
Knot it tight so I won't get loose.
Truth is you can stop and stare,
Run myself out and no one cares.
Dug a trench out, laid down there
With a shovel up out to reach somewhere.
Yea someone pour it in,
Make it a dirt dance floor again.
Say your prayers and stomp it out,
When they bring that chorus in.

[Chester Bennington]

(Chorus)
I bleed it out,
Digging deeper just to throw it away.
I bleed it out,
Digging deeper just to throw it away.
I bleed it out,
Digging deeper just to throw it away,
Just to throw it away,
Just to throw it away.

[Mike Shinoda]

I bleed it out.
Go, stop the show.
Chop your words in a sloppy flow.
Shotgun I pump, lock and load,
Cock it back and then watch it go.
Mama help me, I've been cursed,
Death is rolling in every verse.
Candypaint on his brand new hearse.
Can't contain him, he knows he works.
Bleed It Out lyrics on
I hope this hurts, I won't mind.
Doesn't matter how hard I try.


Half the words don't mean a thing,
And I know that I won't be satisfied.
So why, try ignoring him.
Make your dirt dance floor again.
Say your prayers and stomp it out,
When they bring that chorus in.

[Chester Bennington]

(Chorus)
I bleed it out,
Digging deeper just to throw it away.
I bleed it out,
Digging deeper just to throw it away.
I bleed it out,
Digging deeper just to throw it away,
Just to throw it away,
Just to throw it away.

I bleed it out.
I've opened up these skies,
I'll make you face this.
I pulled myself so far,
I'll make you face this now.

I bleed it out,
Digging deeper just to throw it away.
I bleed it out,
Digging deeper just to throw it away.
I bleed it out,
Digging deeper just to throw it away,
Just to throw it away,
Just to throw it away.

I bleed it out,
Digging deeper just to throw it away.
I bleed it out,
Digging deeper just to throw it away.
I bleed it out,
Digging deeper just to throw it away,
Just to throw it away,
Just to throw it away.

I bleed it out. [3X]

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

ziantic Cập nhật: Ngọc / 14-07-2008...
Đổ (máu) nó ra

[Mike Shinoda]

Nào ta đi lần thứ 100
Lựu đạn lai quần cứ thế mà făng
Ném chúng đi để có thứ jì lóe sáng
Đi ra khỏi cái đầu chết tiệt của ta.


Mồm tục tĩu, chả lý do
Tìm nơi khác mà treo thòng long lên.

Đỉnh các mái nhà, treo ta lên
Gút cho nó chặt để không bị lỏng.

Sự thật là thứ ta dừng lại và nhìn
Chạy kiệt sức và chả ai thương tình.

Đào con mương, nằm ở đó
Với cây xẻng dựng lên, chả thể với được nơi nào.

Yeah, ai đó đổ nó vào
Biến nó thành sàn nhảy dơ dáy lần nữa.

Nói lời cầu nguyện và giẫm nó đi
Khi họ đem điệp khúc này zô.

[Chazz]
Tôi chảy (máu) nó ra
Đào

Đăng nhập để xem tiếp

Numb
123,838 lượt xem
Alone
106,417 lượt xem