LỜI BÀI HÁT

The little things you do to me
are taking me over
I wanna show ya
everything inside of me
all like a nervous heartache
this crazy beating
My feet are stuck here
against the pavement
I wanna break free
I wanna make it
closer to your eyes
get your attention
before you pass me by

Back up back up
take another chance
don't ya mess up mess up
I don't wanna lose you
wake up wake up
this ain't just a thing that you
give up give up
don't you say that I'd be better off
better off
sittin by myself just wondering
if im better off better off without you boy

and everytime you notice me
by holding me closely and
saying sweet things
i dont believe that it could be you speaking in your mind and
saying the real thing
my feet have broke free
and im leaving
im not going to stand here feeling lonely
but i dont regret it
and i dont think it was just a waste of time

Back up back up
take another chance
don't ya mess up mess up
I don't wanna lose you
wake up wake up
this ain't just a thing that you
give up give up
don't you say that I'd be
better off better off
sleepin by myself just wondering
if im better off better off without you boy

Dont just leave me hanging on
Dont just leave me hanging on

The little things you do to me
are taking me over
I wanna show ya
everything inside of me
all like a nervous heartache
this crazy beating
My feet are stuck here
against the pavement
I wanna break free
I wanna make it
closer to your eyes
get your attention
before you pass me by

Dont just leave me hanging on

Back up back up
take another chance
don't you mess up mess up
I don't wanna lose you
wake up wake up
this ain't just a thing that you
give up give up
don't you say that I'd be
better off better off
sleepin by myself just wondering
if im better off better off without you boy

dont just leave me hanging on
dont just leave me hanging on

dont just leave me hanging on
youre driving me crazy)
dont just leave me hanging on
youre driving me crazy)
dont just leave me hanging on
you driving me crazy)

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Đôi điều nhỏ bé anh dành cho em
Đang dần kiểm soát em
Em muốn cho anh thấy
Tất cả trong em
Mọi thứ cứ đảo điên
Trong trái tim loạn nhịp
Đôi chân em nguyện

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
Nhím_xù 14-05-2010
Sw bài này chưa viết hoa tựa đề kìa em
...
anhuydepzai 14-05-2010
giống giộng mình nhỉ!hehehe,đùa thôi chứ bài này hay thật đấy!
...
14-05-2010 uneydr ừm, từ khi em lên LD thì bạn enf đã đe dọa "giộng" em rồi :))
...
14-05-2010 anhuydepzai nhầm!"giọng mình "chứ không phải phải"giộng mình"!
...
uneydr 14-05-2010
mới nghe cứ tưởng 1 cậu bé nào đó hát, giọng cô ta rất trưởng thành, già dặn :))
...
Italy117 04-09-2008
Colbie, love your voice, your melodies...
...
boydream 11-07-2008
Người dịch bài ghi một cách loạn xạ, chả ra đầu đuồi gì,lại còn ghi mấy kí tự nữa, pó tay.

Xem hết các bình luận

Try
30,720 lượt xem
I Do
15,882 lượt xem