LỜI BÀI HÁT

nguyen ...

Cherish

Let's take a walk together near the ocean shore
hand in hand you and I.
Let's cherish ev'ry moment we have been given
for time is passing by.

I often pray before I lay down by your side;
If you receive your calling before I awake

Could I make it through the night?

Cherish the love we have
we should cherish the life we live

Cherish the love
cherish the life
cherish the love.
Cherish the love we have for as long as we both shall live

Cherish the love
cherish the life
cherish the love.

The world is always changing
nothing stays the same

But love was stand the test of time.
The next life that we live in remains to be seen

Will you be by my side?
I offen pray before I lay down by your side; . . .

Cherish the love we have

we should cherish the life we live - baby yeah -
Cherish the love
cherish the life - oh yeah -
cherish the love.
Cherish the love we have - while we're together -
For as long as we both shall live - will you love me -
Cherish the love
cherish the life
cherish the love.

Cherish the love
cherish the life.
Cherish the love we have
we should cherish the life we live

Cherish the love
cherish the life
cherish the love.
Cherish the love we have - ev'ry night when I think about you -
For as long as we both shall live -
I pray that my dream will come true
Cherish the love
cherish the life -
yes
I do - cherish the love.

Cherish the love we have -
We have cherished ev'ry moment we have together -
We should cherish the life we live - hand in hand
you and I -
Cherish the love
cherish the life - baby - cherish the love.
Cherish the love we have for as long as we both shall live

Cherish the love
cherish the life
cherish the love.

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Vầng trăng xinh Cập nhật: Oll / 21-12-2008...
Hãy nâng niu

Chúng ta hãy cùng đi dạo trên bãi biển, tay trong tay anh và em
Hãy nâng niu từng khoảnh khắc chúng ta có vì thời gian đang dần trôi qua
Anh thường cầu nguyện trước khi anh nằm xuống cạnh em
Nếu có ai đó gọi em trước khi anh tỉnh giấc
Liệu anh có thể vượt qua đêm tối không?

Hãy nâng niu tình yêu chúng ta đang có
Chúng ta hãy nâng niu cuộc sống chúng ta đang sống

Nâng niu tình yêu
Nâng niu cuộc sống
Nâng niu tình yêu
Hãy nâng niu tình yêu chúng ta đang có chừng nào mà cả hai ta còn sống
Nâng niu tình yêu
Nâng niu cuộc sống
Nâng niu tình yêu

Thế giới không ngừng thay đổi
Chẳng có gì giữ nguyên như cũ

Đăng nhập để xem tiếp