Bài hát này là tâm sự của một người con trai(Jay Chou) khi anh buộc phải nén đau thương tiễn người con gái mà mình yêu thương đi xa