• 22519 bản nhạc
  • 1,073,797 thành viên
  • 17 yêu cầu

Delilah – Tom Jones

Bài hát là lời của một người đàn ông ghen tuông, dẫn tới giết chết người yêu mình, Delilah. Anh ta đau khổ vì đã giết người mình yêu. (Phát [norbird88@hotmail.com])

LỜI BÀI HÁT

I saw the light on the night that I passed by her window
I saw the flickering shadows of love on her blind

She was my woman
As she deceived me I watched and went out of my mind

My, my, my, Delilah
Why, why, why, Delilah
I could see that girl was no good for me
But I was lost like a slave that no man could free

At break of day when that man drove away, I was waiting
I cross the street to her house and she opened the door

She stood there laughing
I felt the knife in my hand and she laughed no more

My, my, my Delilah
Why, why, why Delilah
So before they come to break down the door
Forgive me Delilah I just couldn't take any more

(insert trumpet solo here)

She stood there laughing
I felt the knife in my hand and she laughed no more

My, my, my, Delilah
Why, why, why, Delilah
So before they come to break down the door
Forgive me Delilah I just couldn't take any more
Forgive me Delilah I just couldn't take any more

LỜI DỊCH

Tôi thấy ánh đèn vào đêm tôi ghé bên cửa sổ nhà nàng
Tôi thấy những hình bóng tình yêu lập lòe trên rèm cửa

Nàng từng là người phụ nữ của tôi
Khi nàng lừa dối tôi, tôi theo dõi và đánh mất tâm trí

Delilah của tôi, tôi, tôi ơi
Vì sao, sao, sao thế hỡi Delilah
Tôi có thể thấy người con gái ấy không tốt cho tôi
Nhưng tôi lạc lối như kẻ nô lệ không ai có thể giải thoát

Vào cuối ngày khi người đàn ông đó lái xe đi, tôi chờ đợi
Tôi băng qua con phố đến nhà nàng và nàng mở cửa

Nàng đứng đó cười ngây ngất
Tôi chộp lấy con dao trên tay và nàng không cười nữa

Delilah của tôi, tôi, tôi ơi
Vì sao, sao, sao thế hỡi Delilah
Thế

Đăng nhập để xem tiếp Xem qua tin nhắn SMS Soạn LD F 367 gửi 8261(2000đ) để tải file PDF Lời Dịch về di động, lưu ý: máy cần đọc được file PDF và kết nối 3G/GPRS

Bình luận