Bài hát là lời của một người đàn ông ghen tuông, dẫn tới giết chết người yêu mình, Delilah. Anh ta đau khổ vì đã giết người mình yêu. (Phát [norbird88@hotmail.com])