LỜI BÀI HÁT

What we've got here is failure to communicate.
Some men you just can't reach...
So, you get what we had here last week,
Which is the way he wants it !
Well, he gets it !
N' I don't like it any more than you men.

Look at your young men fighting
Look at your women crying
Look at your young men dying
The way they've always done before

Look at the hate we're breeding
Look at the fear we're feeding
Look at the lives we're leading
The way we've always done before

My hands are tied
The billions shift from side to side
And the wars go on with brainwashed pride
For the love of God and our human rights
And all these things are swept aside
By bloody hands time can't deny
And are washed away by your genocide
And history hides the lies of our civil wars


D'you wear a black armband
When they shot the man
Who said "Peace could last forever"
And in my first memories
They shot Kennedy
I went numb when I learned to see
So I never fell for Vietnam
We got the wall of D.C. to remind us all
That you can't trust freedom
When it's not in your hands
When everybody's fightin'
For their promised land

And
I don't need your civil war
It feeds the rich while it buries the poor
You're power hungry sellin' soldiers
In a human grocery store
Ain't that fresh
I don't need your civil war

Look at the shoes you're filling
Look at the blood we're spilling
Look at the world we're killing
The way we've always done before
Look in the doubt we've wallowed
Look at the leaders we've followed
Look at the lies we've swallowed
And I don't want to hear no more

My hands are tied
For all I've seen has changed my mind
But still the wars go on as the years go by
With no love of God or our human rights
and all these dreams are swept aside
By bloody hands of the hypnotized
Who carry the cross of homicide
And history bears the scars of our civil wars

We practice selective annihilation
Of mayors and government officials
For example to create a vacuum
Then we fill that vacuum
As popular war advances
Peace is closer

I don't need your civil war
It feeds the rich while it buries the poor
You're power hungry sellin' soldiers
In a human grocery store
Ain't that fresh
And I don't need your civil war
I don't need your civil war
I don't need your civil war
You're power hungry sellin' soldiers
In a human grocery store
Ain't that fresh
I don't need your civil war
I don't need one more war

I don't need one more war
Whaz so civil 'bout war anyway?

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

"Những gì mà chúng tôi có ở đây chỉ là sự sai lầm để có thể đăng tin.
Nhiều gã anh không thể tiếp xúc được...
Vì vậy mà anh chỉ ghi nhận được những

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
Deathknight 08-08-2008
Đúng hơn thì đấy là bức tường ghi nhận sự chiến bại (Defeated Wall) của người Mỹ tại Việt Nam, chiến bại duy nhất của quân đội Hoa Kỳ từ trước đến nay, đây có lẽ là một nét hay trong tính cách Mỹ, dám chấp nhận nỗi thất bại để từ đó rút ra những bài học về sau!
...
hoangvac 08-08-2008
wall of D.C...trước nhà trắng có một bức tường dài ghi tên những người lính Mỹ hi sinh tại Việt Nam
...
Deathknight 08-08-2008
Nhạc phẩm này mặc dù đề cập đến chiến tranh Việt Nam nhưng thực sự khi tác phẩm ra đời thì Hoa Kỳ không tham gia bất cứ cuộc chiến tranh nào cả, chính vì thế người ta xem đây là nhạc phẩm nhằm tôn vinh lại những ca khúc phản chiến của trong thời gian chiến tranh Việt Nam. Đoạn đối thoại đầu tiên trích trong phim "Cool Hand Luke".
...
21-12-2011 hoang_pn2102 cam on hiep sy nhe vi bai nay nam trong use illusion nam 93 hay sao ay
...
27-09-2010 toankamaz chính xác. rock là phản chiến, civil war hay việt nam war cũng vậy thôi, chiến tranh, mồ hôi, máu và nước mắt...vợ mất chồng, cha mất con, thật là phi lí

Xem hết các bình luận

Hello
727,043 lượt xem